Szczegóły

Tytuł artykułu

Microstructure and Physical Properties of AlMg/Al2O3 Interpenetrating Composites Fabricated by Metal Infiltration into Ceramic Foams<br>Mikrostruktura i właściwości fizyczne kompozytów AlMg/Al2O3 otrzymanych przez infiltrację metalu do ceramicznej preformy o budowie pianki

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2011

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×