Szczegóły

Tytuł artykułu

Detection of antibiotic resistance genes in wastewater treatment plant – molecular and classical approach/Wykrywanie genów oporności na antybiotyki w oczyszczalni ścieków – podejście klasyczne i biologii molekularnej

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×