Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of newly synthesized imidazolium ionic liquids on activated sludge process/Wpływ nowo syntetyzowanych imidazoliowych cieczy jonowych na pracę osadu czynnego

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×