Szczegóły

Tytuł artykułu

A long-term influence of anthropogenic alkalization on molluscs biodiversity in an area affected by cement industry, Świętokrzyskie Mountains, South-Central Poland/Długotrwały wpływ antropogemicznej alkalizacji na bioróżnorodność mięczaków w obszarze oddziaływania przemysłu cementowo-wapienniczego (południowo-centralna Polska)

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×