Szczegóły

Tytuł artykułu

Bioaccumulations of heavy metals in submerged macrophytes in the mountain river Biała Lądecka (Poland, Sudety Mts.)/Bioakumulacja metali ciężkich w makrofitach submersyjnych górskiej rzeki Białej Lądeckiej (Polska, Sudety)

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×