Szczegóły

Tytuł artykułu

The assessment of drinking water quality using zero unitarization method/Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej do oceny jakości wody pitnej

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×