Szczegóły

Tytuł artykułu

The studies of granitoids from the Sobótka region in light of theories of the origin of colour in minerals

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2016

Wolumin

vol. 32

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2016

Identyfikator

ISSN 0860-0953

Referencje

Dziubak (2012), Fizykochemiczne podstawy syntezy ceramicznych pigmentów cyrkonowych Ceramika Wyd PAN Oddz in Polish, Ceramics, 112. ; Lewicka (2015), Badanie wpływu domieszek żelaza na parametry barwy kopalin skaleniowo - kwarcowych po wypaleniu in Polish, Gospodarka Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 31, 81. ; Chyandrasekhar (2002), Influence of mineral impurities on the properties of kaolin and its thermally treated products, Applied Clay Science, 21, 133, doi.org/10.1016/S0169-1317(01)00083-7 ; Weaver (1976), The nature of TiO in kaolinite, Clays and Clay Minerals, 2, 215, doi.org/10.1346/CCMN.1976.0240501 ; Nassau (1978), The origins of color in minerals Mineralogical Society of America, American Mineralogist, 63, 219. ; Lewicka (2013), Barwa po wypaleniu a skład mineralny kopalin skaleniowych z rejonu Sobótki in Polish, Gospodarka Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 29, 35. ; Steffen (1984), Ferric iron in sapphire A Mössbauer spectroscopic study Mineralogical Society of America, American Mineralogist, 69, 339. ; Alberto (1992), Equilibria of iron in Ti - bearing calcium silicate quenched glasses of Non -, Journal Crystalline Solids, 39, doi.org/10.1016/0022-3093(92)90007-7

DOI

10.1515/gospo-2016-0001

×