Szczegóły

Tytuł artykułu

The composition of the organic and inorganic matter of the Siliceous fly ashes as part of their usefulness in technologies of building materials

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2016

Wolumin

vol. 32

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Opis

Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management is a journal of the MEERI PAS and the Committee for Sustainable Mineral Resources Management of the Polish Academy of Sciences. The journal has been published continuously since 1985. It is one of the leading journals in the Polish market, publishing original scientific papers by Polish and foreign authors in the field broadly understood as the management of mineral resources. Articles are published in English. All articles are reviewed by at least two independent reviewers (the Editorial Board selects articles according to the “double-blind review” principle).

Wydawca

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2016

Identyfikator

ISSN 0860-0953

Referencje

Giergiczny (2010), i zmiennej jakości popiołów lotnych na właściwości kompozytów cementowo - popiołowych, Cement Wapno Beton, 157. ; Misz (2002), Comparison of chars in slag and fly ash as formed in pf boilers from Będzin Power Station, Fuel, 81. ; Tkaczewska (2009), i szkła w krzemionkowych popiołach lotnych, Cement Wapno Beton, 148. ; Galos (2005), i i użytkowanie popiołów lotnych ze spalania węgli w Polsce, Gospodarka Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 21, 23.

DOI

10.1515/gospo-2016-0008

×