Szczegóły

Tytuł artykułu

Mechanisms of stress avoidance and tolerance by plants used in phytoremediation of heavy metals/Mechanizmy unikania i tolerowania stresu przez rośliny używane w fitoremediacji metali ciężkich

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×