Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of Shoulder Diameter on Mechanical Response and Microstructure of FSW Welded 1050 Al-Alloy<br>Wpływ średnicy ramienia na mechaniczną reakcję i mikrostrukturę zgrzewanego tarciowo stopu aluminium 1050

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2012

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×