Szczegóły

Tytuł artykułu

Improving Mechanical Properties of Sintered Wolfram Based Alloy with Liquid Phase Trough Controlled Cooling Parameters<br>Poprawa własności mechanicznych stopów wolframu spiekanych z udziałem fazy ciekłej poprzez kontrolowane chłodzenie

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2012

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×