Szczegóły

Tytuł artykułu

Problem of unlicensed aggregates exploitation in Poland

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2016

Wolumin

vol. 32

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2016

Identyfikator

ISSN 0860-0953

DOI

10.1515/gospo-2016-0003

×