Szczegóły

Tytuł artykułu

Characterization of Wear Mechanisms in Sintered Fe-1.5 Wt % Cu Alloys<br>Charakterystyka mechanizmów zużycia spiekanych stopów Fe-1.5Cu

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2012

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×