Szczegóły

Tytuł artykułu

Optimization of fresh palm oil mill effluent biodegradation with Aspergillus niger and Trichoderma virens

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×