Szczegóły

Tytuł artykułu

Co-Mo and Co-Mo-C Alloys Deposited in a Magnetic Field of High Intensity and their Electrocatalytic Properties<br>Stopy Co-Mo oraz Co-Mo-C osadzane w polu magnetycznym o wysokim natężeniu oraz ich właściwości elektrokatalityczne

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2012

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×