Szczegóły

Tytuł artykułu

Co-Mo and Co-Mo-C Alloys Deposited in a Magnetic Field of High Intensity and their Electrocatalytic Properties

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2012

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences ; Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences

Data

2012

Identyfikator

ISSN 1733-3490

Referencje

Wendt H. (2005), Quim. Nova, 28, 1066, doi.org/10.1590/S0100-40422005000600023 ; Żabiński P. (2007), Arch. Met. and Mat, 52, 628. ; Highfield G. (1999), Electrochim. Acta, 44, 2805, doi.org/10.1016/S0013-4686(98)00403-4 ; Ezaki H. (1993), Electrochim. Acta, 38, 557, doi.org/10.1016/0013-4686(93)85012-N ; Ezaki H. (1994), Electrochim. Acta, 39, 1769, doi.org/10.1016/0013-4686(94)85163-8 ; Shibutani H. (1998), Electrochim. Acta, 43, 3235, doi.org/10.1016/S0013-4686(98)00050-4 ; Hukovic M. (2000), Electrochim. Acta, 45, 4159, doi.org/10.1016/S0013-4686(00)00550-8 ; Shervedani R. (1999), J. Appl. Electrochem, 29, 979, doi.org/10.1023/A:1003577631897 ; Losiewicz B. (2004), Int. J. Hydrogen Energy, 29, 145, doi.org/10.1016/S0360-3199(03)00096-X ; Simpraga R. (1997), J. Electroanal. Chem, 424, 141, doi.org/10.1016/S0022-0728(96)04907-8 ; Ezaki H. (1996), Int. J. Hydrogen Energy, 21, 877, doi.org/10.1016/0360-3199(96)00025-0 ; Tanaka S. (2000), Int. J. Hydrogen Energy, 25, 481, doi.org/10.1016/S0360-3199(99)00052-X ; Chen L. (1991), J. Electrochem. Soc, 138, 3321, doi.org/10.1149/1.2085409 ; Los P. (1993), J. Appl. Electrochem, 23, 135. ; Hitz C. (2001), J. Electroanal. Chem, 500, 213, doi.org/10.1016/S0022-0728(00)00317-X ; Kawashima A. (1997), Mater. Sci. Eng, A226-228, 905. ; Meguro S. (2000), J. Electrochem. Soc, 147, 3003, doi.org/10.1149/1.1393639 ; Mech K. (2011), Rudy Metale, R56, 329. ; Żabiński P. (2003), J. Electrochem. Soc, 150, 717, doi.org/10.1149/1.1604788 ; Koza J. (2011), Electrochimica Acta, 56, 2665, doi.org/10.1016/j.electacta.2010.12.031

DOI

10.2478/v10172-012-0001-z

×