Szczegóły

Tytuł artykułu

Kinetic and equilibrium studies on adsorption of Reactive Blue 19 dye from aqueous solutions by nanohydroxyapatite adsorbent

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×