Szczegóły

Tytuł artykułu

Preparation, characterization of a ceria loaded carbon nanotubes nanocomposites photocatalyst and degradation of azo dye Acid Orange 7

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×