Szczegóły

Tytuł artykułu

The Influence of the Parameters of Electrolysis Carried Out with Periodic Reversal Current (PRC) on the Morphology of Silver Obtained Via Silver Chloride Cathodic Reduction<br>Wpływ parametrów elektrolizy prowadzonej z zastosowaniem okresowej zmiany kierunku przepływu prądu (PRC) na morfologię srebra otrzymywanego na drodze katodowej redukcji chlorku srebra

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2012

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×