Szczegóły

Tytuł artykułu

Diagnostics of DC Machine Based on Analysis of Acoustic Signals with Application of MFCC and Classifier Based on Words<br>Diagnostyka maszyny prądu stałego oparta na analizie sygnałów akustycznych z zastosowaniem MFCC i klasyfikatora opartego na słowach

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2012

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×