Szczegóły

Tytuł artykułu

Numerical Analysis of Selected Materials for Flexsplines<br>Analiza numeryczna wybranych materiałów kół podatnych

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2012

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×