Szczegóły

Tytuł artykułu

Numerical Analysis of Selected Materials for Flexsplines

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2012

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2012

Identyfikator

ISSN 1733-3490

Referencje

General Catalogue Harmonic Drive AG, 05.2009. ; Jeong K. (1995), Development of the composite flexspline for a cycloid-type harmonic drive using net shape manufacturing method, Composite Structures, 32, 557, doi.org/10.1016/0263-8223(95)80024-7 ; Oh S. (1997), Improvement of the dynamic properties of a steel-composite hybrid flexspline of a harmonic drive, Composite Structures, 38, 251, doi.org/10.1016/S0263-8223(97)00060-3 ; Jeon H. (1999), A study on stress and vibration analysis of a steel and hybrid flexspline for harmonic drive, Composite Structures, 47, 827, doi.org/10.1016/S0263-8223(00)00060-X ; Borysovska K. (2009), The structural optimization of ceramic-organic composites, Archives of Metallurgy and Materials, 54, 4, 875. ; Hebda M. (2005), Energy-based criterion of elastic limit states in fibre-reinforced composites, Archives of Metallurgy and Materials, 50, 4, 1073. ; Folęga P. (2009), Using new materials for flexsplines of harmonic drive, Engineering' 2009 - Innovation and development, null. ; Ivanov M. (1981), Harmonic gear drive. ; Gorelow W. (1979), Stress state of the teethed ring of harmonic drives flexible gear, Soviet Engineering Research, 5, 7. ; Suvalov S. (1983), Stress in the flexible gear by finite element method, Soviet Engineering Research, 3, 9. ; Toropičjin V. (1988), Stress-deformation analysis of the flexible gear of harmonic drive by finite element method, Soviet Engineering Research, 2, 17. ; Kayabasi O. (2005), Shape optimization of tooth profile of a flexspline for a harmonic drive by finite element modelling, Materials and Design, 28, 441, doi.org/10.1016/j.matdes.2005.09.009 ; Folęga P. (2002), Dobór cech konstrukcyjnych tulei podatnej przekładni falowej z wykorzystaniem MES, Przegląd Mechaniczny, 10, 31. ; Folęga P. (2000), Analiza numeryczna tulei podatnej z wykorzystaniem elementów kontaktowych MES, ZN Pol. Śl., ser. Transport, 41, 35.

DOI

10.2478/v10172-012-0008-5

×