Szczegóły

Tytuł artykułu

Cold Forming of AlCu4MgSi Alloy by Orbital Forging<br>Kształtowanie na zimno stopu AlCu4MgSi poprzez prasowanie obwiedniowe

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2012

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×