Szczegóły

Tytuł artykułu

Kulturowe różnice w ekonomii: Galicyjskie dyskursy rozwojowepomiędzy funkcjonalizacją przestrzenną i podziałami społecznymi (1772–1848)

Tytuł czasopisma

Historyka Studia Metodologiczne

Rocznik

2012

Numer

No 42

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział PAN w Krakowie ; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Identyfikator

ISSN 0073-277X

×