Szczegóły

Tytuł artykułu

Symbolizm, komunikacja i hierarchia kultur: Galicyjski dyskurs hegemonii językowej początku drugiej połowy XIX wieku

Tytuł czasopisma

Historyka Studia Metodologiczne

Rocznik

2012

Numer

vol. 42

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

szkolnictwo wyższe ; Galicja ; postkolonializm ; język ; tożsamość narodowa

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

115-132

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział PAN w Krakowie ; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0073-277X
×