Number of objects: 19970

Readers on-line: 173

Total number of users since Mar 7, 2018: 331265


Below there are statistics of objects attribute values. Statistics are gathered since 2018-03-25 05:10:54

Number of new objects added in different formats
stat chart

The number in parentheses is the total number of objects with content for a given format

 1. PDF [217]
 2. Undefined format [900]
Number of content views for different formats
stat chart2

The number in parentheses is the total number of content views requested for a given format

 1. PDF [259]
 2. Undefined format [3619]

Below there are statistics of objects attribute values. Statistics are gathered since Mar 7, 2018

Choose attribute:   

Ranking by total number of objects
stat chart

Number in brackets is a number of all objects which metadata description contains given attribute value.

 1. Artykuły [259]
 2. Articles [153]
 3. Artykuły Rozprawy I [139]
 4.   [132]
 5. Recenzje [84]
 6. Recenzje Sprawozdania I [51]
 7. Papers [40]
 8. Rozprawy [39]
 9. Recenzje Omówienia I [34]
 10. Pedagogika Pedagogics — [34]
 11. Wprowadzenie [30]
 12. Recenzje, Omówienia Polemiki I [30]
 13. Book Reviews [26]
 14. Recenzje Comptes Rendus De Lecture — [25]
 15. Od Autora Preface Abstract [24]
 16. JĘZYKOZNAWSTWO [23]
 17. Literaturoznawstwo [22]
 18. Special Issue: Man In Challenging Circumstances, Editor: Katarzyna Popiołek [21]
 19. Rozprawyimateriały [21]
 20. Wspomnienia polskich kolegów i przyjaciół Tributes of Polish colleagues and friends [20]
 21. Miscellanea [20]
 22. Gospodarka Przestrzenna Doświadczenia Wyzwania Procesu Kształcenia –i [20]
 23. Problemy Poglądy Obszary Humanistycznego Zaniepokojenia I [19]
 24. Artykuły Articles — [19]
 25. Wpływ Transformacji Modelu Zarządzania Parkami Krajobrazowymi Na Skuteczność Realizacji Ich Funkcjonowania Przestrzeni Polski W [18]
 26. Przeglądy Recenzje I [18]
 27. Special Issue: The Interplay Between Motivation And Cognition: New Ideas. The Preparation Of The Special Issue Was Supported By Grant Dec 2011/02a/hs6/00155 From The National Science Center Awarded To Małgorzata Kossowska. A [16]
 28. Special Issue: Agency And Communion In Social Cognition And Behavior Issue Editors: Aleksandra Szymkow, Dorota Kalka [16]
 29. Programming Regional Development In Poland. Theory And Practice Editors: Tadeusz Kudłacz, Dariusz Woźniak [16]
 30. Kręgu Myśli Marka Siemka W [16]
 31. Kronika [16]
 32. Artykuł [16]
 33. Problemy Poglądy Edukacja Polsce: Diagnoza, Modele, Prognozy Iw [15]
 34. Artykuły Rozprawy Articles I/ [15]
 35. Reviews [14]
 36. Przestrzeń Publiczna Małych Miast Pod Redakcją Krystiana Heffnera Tadeusza Marszała I [14]
 37. Przeglądy Recenzje Reviews And Criticism I/ [14]
 38. Pedagogika Pedagogics – [14]
 39. LITERATUROZNAWSTWO. KULTUROLOGIA [14]
 40. Językoznawstwo [14]
 41. Funkcjonalny Obszar Delty Wisływ Terytorializacji Polski Pod Redakcją Tomasza Parteki Anny Golędzinowskiej I [14]
 42. Euroemigranci Artykuły Konferencji –z [14]
 43. Special Issue: Individual And Social Consequences Of Emotional Functioning, Issue Author(s): Issue Editors: Tomasz Maruszewski, Aleksandra Jasielska, Dorota Szczygie [13]
 44. LITERATUROZNAWSTWO [13]
 45. Galicja Postkolonialnie [13]
 46. Contexts Of Identity Development: Role Of Emotional, Social And Educational Factors [13]
 47. Chapter Assessment Of The Multi-Dimensional Effectiveness As Tool For Evaluating The Implementation Of Regional Development Strategy 3a [13]
 48. Atrtykuły Rozprawy I [13]
 49. Wskaźniki Zagospodarowania Ładu Przestrzennego Gminach Iw [12]
 50. Sprawozdania [12]
 51. Socjologia Starzenia [12]
 52. Original Research Articles [12]
 53. Geoarchaeology Of The Memphite Ne Crop Lis In Egypt O [12]
 54. Articles: [12]
 55. 2. Wyzwania Rozwoju Przestrzennego Miast Regionów The Challenges Of Spatial Development Of Cities And Regions I [12]
 56. Rozprawy Materiały I [11]
 57. Płeć Różnice [sex, Gender, And Differences] I [11]
 58. Niepełnosprawność. Wyzwania Teorii Praktyki I [11]
 59. Małgorzata Twardzik [11]
 60. Materiały Nadesłane, Polemiki Dyskusje I [11]
 61. Zamostiana [10]
 62. Wspomnienia kolegów i przyjaciół z zagranicy Tributes of colleagues and friends abroad [10]
 63. Varia [10]
 64. Studia Poetyki Tekstu Literackiego Студії Поетики Художнього Тексту Z [10]
 65. Spójność Terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego Pod Redakcją Bartosza Bartosiewicza, Tadeusza Marszała, Iwony Pielesiak [10]
 66. Socjologia Wobec Złożoności Współczesnego Świata [10]
 67. Original Research Article [10]
 68. Omówienia Recenzje I [10]
 69. LITERATUROZNAWSTWO. KULTUROZNAWSTWO [10]
 70. Konsumpcja Kultura Popularna [consumption And Popular Culture] I [10]
 71. Część 2. Specjalizacja Regionalna Polska Praktyka Part 2. Regional Specialization Polish Experiences –/– [10]
 72. Część 1. Specjalizacja Regionalna Podejście Koncepcyjne Metodologiczne Part 1. Regional Specialization Concepts And Methodologies -I/– [10]
 73. Wskaźniki Oceny Polityki Gospodarki Przestrzennej Gminach Piotr Fogel Iw [9]
 74. Urban Public Spaces– Economics And Management Perspectives Editors: Krystian Heffner, Adam Polko [9]
 75. Territorial Cohesion Policy In Poland– Issues In Impact Assessment Editors: Tadeusz Markowski, Maciej Turała [9]
 76. Re E, Cenzjomówieniaipolemiki [9]
 77. Omówienia. Recenzje [9]
 78. OMÓWIENIA. RECENZJE [9]
 79. LITERATUROZNAWSTWO. KULTUROZNAWSTWO. FOLKLOR [9]
 80. LITERATUROZNAWSTWO. HISTORIA [9]
 81. Informacje Materiały I [9]
 82. Część Iii. Społeczny Aspekt Rozwoju Obszarów Wiejskich: Ludność, Przedsiębiorczość, Współpraca Part Iii. Social Aspect Of Rural Areas Development: Population, Enterpreneurship, Co-Operation / [9]
 83. Część Ii Planowanie Przestrzenne Strategiczne I [9]
 84. Część I. Wiejska Przestrzeń, Obszary Funkcjonalne, Planowanie Przestrzenne Part I. Countryside Expanse, Functional Areas, Country Planning / [9]
 85. Część I. Odpowiedzialne Zarządzanie Partycypacja Społeczna Responsible Management Social Participation –– [9]
 86. Abstract   [9]
 87. Wstęp Wioletta Kamińska, Małgorzata Wilk-Grzywna Introduction –/ [8]
 88. Rozdział Iv Konkurencyjność Polskich Regionów – [8]
 89. Polscy Statystycy Matematycy I [8]
 90. Polityka Rozwoju Zarządzanie Usługami Publicznymi Strukturach Samorządowych Florian Kuźnik Iw [8]
 91. OMÓWIENIA. RECENZJE. WSPOMNIENIE [8]
 92. OMÓWIENIA. RECENZJE. SPRAWOZDANIA [8]
 93. Dzieje Prasy Polskiej Do R. 1989 [8]
 94. Część Aspekty Przyrodnicze V [8]
 95. 4. Procesy Rozwoju Przestrzennego Krakowa Małopolski The Processes Of Spatial Development Of Cracow City And Małopolska Region I [8]
 96. Wiara Tradycja I [7]
 97. Studia [7]
 98. Rozdział Konkurencyjność Jako Kategoria Badawcza I– [7]
 99. Research Papers [7]
 100. Prawo Nauka I [7]
 101. Potencjał Funkcjonalno-Przestrzenny Bydgoszczy Procesie Tworzenia Trójczłonowej Metropolii Bydgoszcz–fordon–toruń Pod Redakcją Barbary Siereckiej-Nowakowskiej W [7]
 102. Peter Thomas Geach [7]
 103. Pamięci Aleksego Łosiewa [7]
 104. Kreatywne Przemysły- Kreatywne Aglomeracje [7]
 105. Kontrowersje Niedopowiedzenia I [7]
 106. In Memoriam [7]
 107. History In The Posthumanist Context [7]
 108. Działalność Komitetu Nauk Pedagogicznych Pan [7]
 109. Część Zagadnienia Ogólne I [7]
 110. Część Iii. Wybrane Studia Przypadków Chosen Case Studies [7]
 111. Część Iii. Kształtowanie Rozwoju Obszarów Miejskich. Perspektywa Regionalna/ Part Iii. Shaping Of Urban Areas Development. Regional Perspective [7]
 112. Artykuły Wchodzące Skład Raportu Opracowanego Przez Komitet Badań Nad Zagrożeniami Związanymi Wodą Powołany Przy Prezydium Pan Redakcja: Zbigniew W. Kundzewicz Wz [7]
 113. Archiwizacja Danych Jakościowych [7]
 114. 6th Conference Of The Polish Society Of Experimental Plant Biology [7]
 115. Świadomość Poznanie I [6]
 116. Rozdział Iii Konkurencyjność Świetle Polityki Regionalnej Unii Europejskiej –w [6]
 117. Przegląd Piśmiennictwa [6]
 118. Problemy Poglądy Zagrożenia Środowiska I [6]
 119. Pomysły Powinności I [6]
 120. Nauka, Falsyfikacjonizm, Indukcja [6]
 121. Kroniki Z [6]
 122. Kondycji Filozofii Polsce Ow [6]
 123. Komunikaty Głosy Dyskusji Iw [6]
 124. Historia Wychowania History Of Education — [6]
 125. Euroemigranci [6]
 126. Eseje [6]
 127. Dialog Mistyka I [6]
 128. Conference: Post-Transcriptional Gene Expression Regulation In Plants [6]
 129. Communications [6]
 130. Aspekty Kształtowania Przestrzeni Metropolitalnej Aspects Of Metropolitan Space Formation / [6]
 131. 3. Operacyjne Zarządzanie Przestrzenią Operational Space Management [6]
 132. 2. Gospodarowanie Przestrzenią Miastach Space Management In Cities W [6]
 133. 1. Gospodarowanie Przestrzenią Regionach Space Management In Regions W [6]
 134. Zbadańonomastycznychwpolsceinaświecie [5]
 135. Warsztat Historyka [5]
 136. Uwarunkowania Rozwoju Konkurencyjności Polskich Regionów Uwarunkowania Historyczne Uwarunkowania Związane Transformacją Społeczno-Gospodarczą Uwarunkowania Instytucjonalne Analiza Konkurencyjności Polskich Regionów Wykorzystaniem Metody Roberta Hugginsa Metodologia Badania Nakłady Konkurencyjności (inputs) Procesy Konkurencyjności (outputs) Wyniki Konkurencyjności (outcomes) Izz [5]
 137. Urbanistyka [5]
 138. Status Zwierząt [5]
 139. Short Communications [5]
 140. Rozdział Ii Metody Badań Oceny Konkurencyjności Regionów –i [5]
 141. Racjonalizm Schemat Pojęciowy I [5]
 142. Przekładoznawstwo Polityka Językowa I [5]
 143. Procesy Planowania Rozwoju Metropolii Polsce Wybrane Studia Przypadków Processes Of Planning Metropolitan Development In Poland Selected Cases Studies W–/– [5]
 144. Problemy Poglądy Czy Świat Należy Urządzić Inaczej? I [5]
 145. Other Papers [5]
 146. Materiały Nadesłane, Polemiki Dyskusje Wyzwania Współczesnego Kapitalizmu I [5]
 147. Literaturoznawstwo. Kulturologia [5]
 148. Literaturoznawstwo. Historia [5]
 149. LITERATUROZNAWSTWO. FOLKLOR [5]
 150. JĘZYKOZNAWSTWO. PRZEKŁADOZNAWSTWO [5]
 151. Informacje, Wspomnienia [5]
 152. IDEOLOGIE I UTOPIE PÓŹNEGO KAPITALIZMU [5]
 153. Etyka [5]
 154. Część V. Wybrane Problemy Rozwojowe Obszarów Miejskich/ Part V. Chosen Problems Of Urban Areas Development [5]
 155. Część Iii Aspekty Finansowe [5]
 156. Część Ii. Nowe Kierunki Paradygmaty Zarządzaniu Miastem New Directions And Paradigms In City Management Iw [5]
 157. Część Ii. Infrastrukturalny Przyrodniczy Aspekt Rozwoju Obszarów Wiejskich Part Ii. Infrastructural And Environmental Aspect Of Rural Areas Development I/ [5]
 158. Chronicle [5]
 159. Współczesne Perspektywy Planowania Zarządzaniem Rozwoju Miast Metropolii Contemporary Perspectives Of Planning Of Towns And Metropolisses Management In Poland I/ [4]
 160. Wprowadzenie Introduction Zagadnienia Podstawowe Monitoringu Postępowanie Badawcze Fundamentals Of The Monitoring And Research Methodology Problematyka Badawcza Nauk Geograficznych Monitoringu Rozwoju The Monitoring Of Development In Geographical Sciences Region Jako Przedmiot Badań Polityki Rozwoju The Region As Target Of Research And Development Policy Monitoring Nowoczesne Narzędzie Zarządzania Rozwojem The Monitoring Contemporary Tool In Managing The Development Uwarunkowania Budowy Funkcjonowania Monitoringu Rozwoju Regionalnego Pre-Requisites Of Setting Up And Organising The Monitoring Of Regional Development Potrzeba Monitoringu Rozwoju Regionalnego Necessity Of Monitoring The Regional Development Dotychczasowe Doświadczenia Tworzeniu Systemów Monitoringu Accumulated Knowledge In Setting Up Monitoring Systems Informacja Jako Uwarunkowanie Współczesnego Rozwoju Information As Contemporary Development Factor Przestrzeń Monitoring Space In The Monitoring Uwarunkowania Prawne Formalne Organizacji Monitoringu Legal And Regulative Framework Of The Monitoring Uwarunkowania Instytucjonalne Zarządzanie Rozwojem Regionalnym Institutional Background And Managing Of The Regional Development Wnioski Uwarunkowań Budowy Systemu Monitoringu Regionalnego(artykuł) Conclusions From The Overview Of The Regional Monitoring Framework Studia Metodologia Budowy Systemu Monitoringu Rozwoju Regionalnego Methodology Of Setting Up Regional Development Monitoring Systems Monitoring Rozwoju Regionalnego Założenia Funkcjonalne Monitoring Of The Regional Development Functional Assumptions Wyspecjalizowane Postaci Monitoringu Specialised Varieties Of The Monitoring Typologia, Taksonomia Kwantyfi Kacja Monitoringu Typology, Taxonomy And Quantifi Cation In The Monitoring Projektowanie Budowa Systemu Monitoringu Regionalnego Design And Setting Up Of The Regional Monitoring System Założenia Modelu Organizacji Monitoringu Regionalnego Modelling And Organisational Assumptions For The Regional Monitoring Narzędzia Monitoringu Monitoring Tools Obiektowe Wskaźnikowe Podejście Do Monitoringu Przestrzenny Wymiar Informacji Target-And-Indicator Approach To The Monitoring Vs. Spatial Dimension Of Information Model Systemu Monitoringu Rozwoju Regionalnego, Propozycja Implementacji Próba Empirycznej Weryfikacji Model Of The Regional Development Monitoring System, An Implementation Proposal And Test Case Of Its Empirical Verifi Cation Propozycja Implementacji Modelu Monitoringu Regionalnego An Implementation Proposal Of The Regional Monitoring System Próba Empirycznej Weryfikacji Modelu Monitoringu Na Przykładzie Woj. Pomorskiego(artykuł) Empirical Verifi Cation Of The Monitoring Model The Test Case Of The Pomorskie Region Podsumowanie Wnioski Summary And Conclusions Iwia––aiwawiiz––iwiiiaiaa–i [4]
 161. Trzy Światy [4]
 162. S   d Noteandocuments [4]
 163. Studium Przypadku Metropolii Trójmiejskiej Case Study: Tri-City Metropolis / [4]
 164. Sprawozdania Konferencji Naukowych Z [4]
 165. Rozdział Przemiany Społeczno-Przestrzenne Śródmieść Pod Wpływem Procesów Gentryfikacji The Socio-Spatial Structure In Urban Centers Under Influence Of Gentrification (maja Grabkowska, Marcin Stępniak, Martyna Sztybel-Boberek, Anita Wolaniuk) 5/ [4]
 166. Religia [4]
 167. RECENZJE. SPRAWOZDANIA. WSPOMNIENIA [4]
 168. Problemy Poglądy Czy Świat Można Urządzić Inaczej? Przyszłość Demokracji I [4]
 169. Polish Practice In International Law: [4]
 170. Omówienia [4]
 171. Materiały Notatki I [4]
 172. Materiały Miscellanea Materials And Miscellanea I/ [4]
 173. Materiały Miscellanea I [4]
 174. L  Bibliographicanotes [4]
 175. Literatura Sztuki Wizualne I [4]
 176. Kr Onikażycianaukowego [4]
 177. Informacje [4]
 178. Gospodarowanie Przestrzenią Jako Zagadnienie Wielodziedzinowe Space Management As Multidisciplinary Issue /a [4]
 179. Forum Młodych Pedagogów [4]
 180. Epistemologia Ewolucja I [4]
 181. Editorial Note [4]
 182. Dyskursy Wokół Nienormatywności [4]
 183. Część Iv Aspekty Społeczne [4]
 184. Część Ii. Współczesne Procesy Rozwojowe Obszarach Miejskich/ Part Ii. Contemporary Development Processes In Urban Areas W [4]
 185. Ciało Zapis Społecznej Wiedzy Doświadczeń –i [4]
 186. Architektura [4]
 187. 3. Gospodarowanie Przestrzenią Na Obszarach Wiejskich Space Management In Rural Areas [4]
 188. 1. Zintegrowane Planowanie Rozwoju Integrated Development Planning [4]
 189. W  Reviearticles [3]
 190. Wybrane Prawne Uwarunkowania Procesie Zarządzania Rozwojem Przestrzennym Miast Selected Low Determinants In The Process Of Management Of Towns Spatial Development W/ [3]
 191. Vii. Strategiczne Kierunki Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Regionów Polski Wschodniej [3]
 192. Tego Nie Można Przeoczyć [3]
 193. Sprawozdanie [3]
 194. SPRAWOZDANIA. POLEMIKA [3]
 195. Rozdział Uwarunkowania Procesów Gentryfikacji Śródmieściach Badanych Miast Conditions Processes Of Gentrification In Downtowns Of Cities Studied (maja Grabkowska, Marcin Stępniak, Martyna Sztybel- Boberek) 4w/ [3]
 196. Rozdział Sytuacja Społeczno-Demograficzna Badanych Miast Po 1989 R. The Socio-Demographic Structure Analyzed Of Cities After 1989 (maja Grabkowska, Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz, Marcin Stępniak) 2/ [3]
 197. Rewitalizacja Centrów Miast Revitalization Of City Centers / [3]
 198. Recenzja [3]
 199. Przypadki Wykorzystania Narzędzi Urbanistyki Operacyjnej Na Rzecz Powrotu Do Centrum Cases Of Using The Operational Urban Design Tools As The Encouragement Measures To The Return To The Center / [3]
 200. Przemiany Intymności Praktyk Rodzinnych I [3]
 201. Problemy Poglądy Dylematy Rozwoju Azji I [3]
 202. Problemy [3]
 203. Polemika [3]
 204. Piotr Gibas [3]
 205. Opinions [3]
 206. Nekrologi Nécrologie — [3]
 207. Motywy Cele Badań Study Incentives And Targets Metody Badań Study Methods Charakterystyka Ocena Zastosowanych Danych Sozologicznych Share And Evaluation Of Implemented Sozological Data Sytuacja Sozologiczna Gmin Latach 2000-2009 Sozological Situation Of Communes During 2000-2009 Presja Na Środowisko Pressure On Environment Jakość Środowiska Environmental Quality Działania Zakresie Ochrony Środowiska Environmental Protection Activities Synteza Klasyfi Kacji Sozologicznej Gmin Synthesis Of Communes’ Sozological Classifi Cation Wnioski Conclusions Iiww [3]
 208. Materiały Nadesłane, Polemiki Dyskusje Przyszłość Socjalizmu I [3]
 209. Marek Chlebuś: Przyszłość. Poradnik Użytkownika Kamil Zajączkowski: Recenzja Książki Katarzyny Nawrot Pt. „kraje Rozwijające Się We Współczesnej Gospodarce Światowej. Przyczynek Do Ekonomii Rozwoju” [3]
 210. Ludzie Poglądy I [3]
 211. Kultura Centrum, Centrum Kulturze Culture In Center. Center In Culture Ww/ [3]
 212. Krystian Heffner [3]
 213. Historia Społeczeństwo I [3]
 214. Historia Architektury Konserwacja Zabytków I [3]
 215. Głosy Dyskusji /discussion W [3]
 216. Estetyka [3]
 217. Esej Recenzyjny [3]
 218. Część Iv. Wpływ Funduszy Unijnych Na Rozwój Obszarów Wiejskich Part Iv. The Impact Of The Eu Funds On Rural Areas Development / [3]
 219. Część Iv. Rozwój Przestrzenny Obszarów Miejskich/ Part Iv. Spatial Development Of Urban Areas [3]
 220. Chapter Regional Development Strategy And Its Operationalisation Programmes In The 2004-2006 And 2007-2013 Fi Nancial Perspectives 2 [3]
 221. Artykuły naukowe [3]
 222. Artykuł Recenzyjny [3]
 223. Arkadiusz Halama [3]
 224. Architektura Krajobrazu [3]
 225. Announcements [3]
 226. Adam Polko [3]
 227. Żałobnej Karty Z [2]
 228. supplementary [2]
 229. Warsztatów Badawczych Z [2]
 230. VARIA [2]
 231. Stan Badań Nazewniczych [2]
 232. Społeczny Wymiar Architektury [2]
 233. Short Communication [2]
 234. SPRAWOZDANIA [2]
 235. Rozdział Specyfika Procesów Gentryfikacji Śródmieściach Warszawy, Łodzi Gdańska The Specificity Of Gentrification In Downtowns Warsaw, Łódź And Gdańsk (szymon Marcińczak, Iwona Sagan, Marcin Stępniak) 6wi/ [2]
 236. Rozdział Problematyka Gentryfikacji Literaturze Przedmiotu The Issue Of Gentrification In The Literature (szymon Marcińczak) 1w/ [2]
 237. Rozdział Charakterystyka Zasobów Mieszkaniowych Characteristics Of The Housing (maja Grabkowska, Marcin Stępniak, Anita Wolaniuk) 3/ [2]
 238. Research Reports [2]
 239. Refleksje Na Tle Debaty Kongresowej Kongresu Urbanistyki Polskiej Połączonego Xiii Kongresem Związku Miast Polskich Reflections On The Debate Of The Polish Urbanism Congress Connected With The Xiii Congress Of Association Of Polish Cities Vz/v [2]
 240. Recenzj E [2]
 241. Płeć Emocje Sferze Publicznej Iw [2]
 242. Prace [2]
 243. Polish Practice In International Law [2]
 244. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA [2]
 245. PAMIĘCI TYCH, KTÓRZY ODESZLI [2]
 246. Obituaria [2]
 247. Nowe Perspektywy Badaniu Seksualności W [2]
 248. Nekrologi Nécrologie  — [2]
 249. Monitoring Rozwoju Regionalnego. Aspekty Metodologiczne Implementacyjne Jarosław T. Czochański I [2]
 250. Kronika Życia Naukowego [2]
 251. Kronika Chronicle / [2]
 252. Komunikaty [2]
 253. Jubileusz Komitetu Słowianoznawstwa Pan [2]
 254. Interpretacje [2]
 255. Eseje Recenzyjne [2]
 256. Dyskusje Polemiki I [2]
 257. Część I. Integralny Rozwój Terytoriów/ Part I. Integrated Development Of Territories [2]
 258. Chapter Sustainable Development As Criterion For Evaluating The Integrated Implementation Of The Regional Development Policy 1a [2]
 259. Book Review [2]
 260. Bogdan Galwas: Świat Po Dekadzie Xxi Wieku. Czas Na Państwo Socjalne Waldemar Czajkowski: Problem Socjalizmu Xxi Wieku Marek Chlebuś: Miejsce Polski Świecie Iw [2]
 261. 5. Kadry Dla Gospodarki Przestrzennej Professionals For Spatial Management [2]
 262. Zagranicy Z [1]
 263. Wydarzenia [1]
 264. Wspomnienia [1]
 265. Views And News [1]
 266. Sztuki Piękne Architekturze W [1]
 267. Studia Materiały I [1]
 268. Streszczenia Pozostałych Referatów Absrtacts Of Other Lectures / [1]
 269. Stanowiska Głosy Nadesłane I [1]
 270. Special Issue: american Ethnicity And East European Immigration Editor: Agnieszka Małek [1]
 271. Socjologia Płci Seksualności Perspektywie Teorii Queer Krytyki Feministycznej Iwi [1]
 272. Review Paper [1]
 273. Research Notes [1]
 274. Reports [1]
 275. Racenzje [1]
 276. Prolegomena [1]
 277. Preface [1]
 278. Polemiki Dyskusje I [1]
 279. Od Redakcji Note From The Editor Cracoviana / [1]
 280. Obituary [1]
 281. Noty Sprawozdania Notes Et Comptes Rendus I– [1]
 282. Noty [1]
 283. Młoda Socjologia (www.Studiasocjologiczne.Pl) [1]
 284. Młoda Socjologia [1]
 285. List Do Redakcji [1]
 286. Laureaci Nagrody Nobla Ekonomii W [1]
 287. Laureaci Nagrody Nobla [1]
 288. Kronika/ Chronicle [1]
 289. Kongres Slawistów [1]
 290. Komunikat Naukowy [1]
 291. Invited Paper [1]
 292. Iii. Retrospektywna Diagnoza Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Regionów Polski Wschodniej [1]
 293. Ii. Uwarunkowania Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Regionów [1]
 294. I. Problematyka Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Regionów [1]
 295. Historian’s Workshop [1]
 296. Future Earth European Alliance Polish Research Initiative – [1]
 297. Essay [1]
 298. Esej recenzyjny [1]
 299. Esej Polemiczny [1]
 300. Ekspertyza [1]
 301. Diagnoza Sozologiczna Gmin Polski Dekadzie Xxi Wieku Mariusz Kistowski Wi [1]
 302. Book Reviews: [1]
 303. Artykuły / Articles [1]
 304. Acknowledgements [1]
 305. 100 Lat „rocznika Orientalistycznego” [1]
 306. *** [1]
Ranking by number of viewed objects
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of objects which metadata description contains given attribute value.

 1. Articles [2910]
 2. Artykuły [1372]
 3. Część 1. Specjalizacja Regionalna Podejście Koncepcyjne Metodologiczne Part 1. Regional Specialization Concepts And Methodologies -I/– [1334]
 4. Artykuły Rozprawy I [1069]
 5. Część 2. Specjalizacja Regionalna Polska Praktyka Part 2. Regional Specialization Polish Experiences –/– [598]
 6. Płeć Różnice [sex, Gender, And Differences] I [562]
 7.   [514]
 8. Recenzje [470]
 9. Część I. Wiejska Przestrzeń, Obszary Funkcjonalne, Planowanie Przestrzenne Part I. Countryside Expanse, Functional Areas, Country Planning / [301]
 10. Rozprawy [299]
 11. Część Ii. Infrastrukturalny Przyrodniczy Aspekt Rozwoju Obszarów Wiejskich Part Ii. Infrastructural And Environmental Aspect Of Rural Areas Development I/ [276]
 12. Część Iii. Społeczny Aspekt Rozwoju Obszarów Wiejskich: Ludność, Przedsiębiorczość, Współpraca Part Iii. Social Aspect Of Rural Areas Development: Population, Enterpreneurship, Co-Operation / [256]
 13. Przestrzeń Publiczna Małych Miast Pod Redakcją Krystiana Heffnera Tadeusza Marszała I [249]
 14. Recenzje Sprawozdania I [248]
 15. Studia [219]
 16. Recenzje, Omówienia Polemiki I [199]
 17. Special Issue: The Interplay Between Motivation And Cognition: New Ideas. The Preparation Of The Special Issue Was Supported By Grant Dec 2011/02a/hs6/00155 From The National Science Center Awarded To Małgorzata Kossowska. A [196]
 18. Special Issue: Individual And Social Consequences Of Emotional Functioning, Issue Author(s): Issue Editors: Tomasz Maruszewski, Aleksandra Jasielska, Dorota Szczygie [193]
 19. Część Ii. Nowe Kierunki Paradygmaty Zarządzaniu Miastem New Directions And Paradigms In City Management Iw [190]
 20. Reviews [189]
 21. Recenzje Comptes Rendus De Lecture — [175]
 22. JĘZYKOZNAWSTWO [171]
 23. Literaturoznawstwo [169]
 24. Współczesne Perspektywy Planowania Zarządzaniem Rozwoju Miast Metropolii Contemporary Perspectives Of Planning Of Towns And Metropolisses Management In Poland I/ [169]
 25. Recenzje Omówienia I [164]
 26. Wstęp Wioletta Kamińska, Małgorzata Wilk-Grzywna Introduction –/ [158]
 27. Przeglądy Recenzje I [155]
 28. Pedagogika Pedagogics — [153]
 29. Special Issue: Man In Challenging Circumstances, Editor: Katarzyna Popiołek [152]
 30. Studium Przypadku Metropolii Trójmiejskiej Case Study: Tri-City Metropolis / [150]
 31. Konsumpcja Kultura Popularna [consumption And Popular Culture] I [136]
 32. Galicja Postkolonialnie [133]
 33. Część I. Odpowiedzialne Zarządzanie Partycypacja Społeczna Responsible Management Social Participation –– [132]
 34. LITERATUROZNAWSTWO [130]
 35. LITERATUROZNAWSTWO. FOLKLOR [122]
 36. History In The Posthumanist Context [116]
 37. Wspomnienia polskich kolegów i przyjaciół Tributes of Polish colleagues and friends [109]
 38. Book Reviews [108]
 39. Kręgu Myśli Marka Siemka W [108]
 40. Papers [106]
 41. Rewitalizacja Centrów Miast Revitalization Of City Centers / [99]
 42. Kr Onikażycianaukowego [97]
 43. LITERATUROZNAWSTWO. KULTUROLOGIA [96]
 44. Special Issue: Agency And Communion In Social Cognition And Behavior Issue Editors: Aleksandra Szymkow, Dorota Kalka [91]
 45. Gospodarka Przestrzenna Doświadczenia Wyzwania Procesu Kształcenia –i [90]
 46. Językoznawstwo [89]
 47. Przypadki Wykorzystania Narzędzi Urbanistyki Operacyjnej Na Rzecz Powrotu Do Centrum Cases Of Using The Operational Urban Design Tools As The Encouragement Measures To The Return To The Center / [88]
 48. Aspekty Kształtowania Przestrzeni Metropolitalnej Aspects Of Metropolitan Space Formation / [87]
 49. Materiały Nadesłane, Polemiki Dyskusje Wyzwania Współczesnego Kapitalizmu I [84]
 50. Artykuły Articles — [80]
 51. Wprowadzenie [78]
 52. Socjologia Starzenia [78]
 53. Euroemigranci Artykuły Konferencji –z [77]
 54. Gospodarowanie Przestrzenią Jako Zagadnienie Wielodziedzinowe Space Management As Multidisciplinary Issue /a [77]
 55. Contexts Of Identity Development: Role Of Emotional, Social And Educational Factors [73]
 56. Wskaźniki Zagospodarowania Ładu Przestrzennego Gminach Iw [72]
 57. Noty Sprawozdania Notes Et Comptes Rendus I– [69]
 58. Polemiki Dyskusje I [68]
 59. Kreatywne Przemysły- Kreatywne Aglomeracje [66]
 60. S   d Noteandocuments [64]
 61. Część V. Wybrane Problemy Rozwojowe Obszarów Miejskich/ Part V. Chosen Problems Of Urban Areas Development [62]
 62. Rozprawyimateriały [61]
 63. Articles: [60]
 64. Od Autora Preface Abstract [59]
 65. L  Bibliographicanotes [59]
 66. Kronika [58]
 67. Omówienia Recenzje I [58]
 68. OMÓWIENIA. RECENZJE [58]
 69. LITERATUROZNAWSTWO. HISTORIA [58]
 70. Wskaźniki Oceny Polityki Gospodarki Przestrzennej Gminach Piotr Fogel Iw [56]
 71. Część Iv. Rozwój Przestrzenny Obszarów Miejskich/ Part Iv. Spatial Development Of Urban Areas [56]
 72. LITERATUROZNAWSTWO. KULTUROZNAWSTWO. FOLKLOR [55]
 73. Conference: Post-Transcriptional Gene Expression Regulation In Plants [54]
 74. Problemy Poglądy Czy Świat Można Urządzić Inaczej? Przyszłość Demokracji I [54]
 75. Editorial Note [54]
 76. Artykuł [52]
 77. Funkcjonalny Obszar Delty Wisływ Terytorializacji Polski Pod Redakcją Tomasza Parteki Anny Golędzinowskiej I [52]
 78. Część Ii Planowanie Przestrzenne Strategiczne I [52]
 79. W  Reviearticles [52]
 80. Przeglądy Recenzje Reviews And Criticism I/ [51]
 81. Original Research Articles [51]
 82. Studia Poetyki Tekstu Literackiego Студії Поетики Художнього Тексту Z [51]
 83. LITERATUROZNAWSTWO. KULTUROZNAWSTWO [51]
 84. JĘZYKOZNAWSTWO. PRZEKŁADOZNAWSTWO [51]
 85. Problemy Poglądy Obszary Humanistycznego Zaniepokojenia I [50]
 86. 2. Wyzwania Rozwoju Przestrzennego Miast Regionów The Challenges Of Spatial Development Of Cities And Regions I [50]
 87. Prawo Nauka I [50]
 88. Wspomnienia kolegów i przyjaciół z zagranicy Tributes of colleagues and friends abroad [49]
 89. Dzieje Prasy Polskiej Do R. 1989 [49]
 90. Część Iii. Wybrane Studia Przypadków Chosen Case Studies [49]
 91. Varia [47]
 92. Wybrane Prawne Uwarunkowania Procesie Zarządzania Rozwojem Przestrzennym Miast Selected Low Determinants In The Process Of Management Of Towns Spatial Development W/ [47]
 93. Polityka Rozwoju Zarządzanie Usługami Publicznymi Strukturach Samorządowych Florian Kuźnik Iw [46]
 94. In Memoriam [46]
 95. Status Zwierząt [46]
 96. Część Ii. Współczesne Procesy Rozwojowe Obszarach Miejskich/ Part Ii. Contemporary Development Processes In Urban Areas W [46]
 97. Część Zagadnienia Ogólne I [45]
 98. Warsztat Historyka [44]
 99. Historian’s Workshop [43]
 100. Niepełnosprawność. Wyzwania Teorii Praktyki I [42]
 101. Informacje Materiały I [42]
 102. Świadomość Poznanie I [42]
 103. Socjologia Wobec Złożoności Współczesnego Świata [40]
 104. Wiara Tradycja I [40]
 105. Kontrowersje Niedopowiedzenia I [40]
 106. Prace [40]
 107. Potencjał Funkcjonalno-Przestrzenny Bydgoszczy Procesie Tworzenia Trójczłonowej Metropolii Bydgoszcz–fordon–toruń Pod Redakcją Barbary Siereckiej-Nowakowskiej W [39]
 108. Etyka [39]
 109. Kultura Centrum, Centrum Kulturze Culture In Center. Center In Culture Ww/ [39]
 110. Announcements [39]
 111. Artykuły Rozprawy Articles I/ [38]
 112. Rozprawy Materiały I [38]
 113. Procesy Planowania Rozwoju Metropolii Polsce Wybrane Studia Przypadków Processes Of Planning Metropolitan Development In Poland Selected Cases Studies W–/– [38]
 114. Original Research Article [37]
 115. Historia Wychowania History Of Education — [37]
 116. Przekładoznawstwo Polityka Językowa I [37]
 117. Materiały Notatki I [37]
 118. Programming Regional Development In Poland. Theory And Practice Editors: Tadeusz Kudłacz, Dariusz Woźniak [36]
 119. Literaturoznawstwo. Historia [36]
 120. 4. Procesy Rozwoju Przestrzennego Krakowa Małopolski The Processes Of Spatial Development Of Cracow City And Małopolska Region I [34]
 121. Rozdział Ii Metody Badań Oceny Konkurencyjności Regionów –i [34]
 122. Jubileusz Komitetu Słowianoznawstwa Pan [34]
 123. Atrtykuły Rozprawy I [33]
 124. OMÓWIENIA. RECENZJE. WSPOMNIENIE [33]
 125. OMÓWIENIA. RECENZJE. SPRAWOZDANIA [33]
 126. Research Papers [33]
 127. Komunikaty Głosy Dyskusji Iw [33]
 128. Euroemigranci [33]
 129. RECENZJE. SPRAWOZDANIA. WSPOMNIENIA [33]
 130. Artykuły naukowe [33]
 131. Spójność Terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego Pod Redakcją Bartosza Bartosiewicza, Tadeusza Marszała, Iwony Pielesiak [32]
 132. Dialog Mistyka I [30]
 133. Problemy Poglądy Edukacja Polsce: Diagnoza, Modele, Prognozy Iw [29]
 134. Pedagogika Pedagogics – [29]
 135. Peter Thomas Geach [29]
 136. Archiwizacja Danych Jakościowych [29]
 137. 3. Operacyjne Zarządzanie Przestrzenią Operational Space Management [29]
 138. Religia [29]
 139. Problemy [29]
 140. Geoarchaeology Of The Memphite Ne Crop Lis In Egypt O [28]
 141. Artykuły / Articles [28]
 142. Wpływ Transformacji Modelu Zarządzania Parkami Krajobrazowymi Na Skuteczność Realizacji Ich Funkcjonowania Przestrzeni Polski W [27]
 143. SPRAWOZDANIA. POLEMIKA [27]
 144. Omówienia. Recenzje [26]
 145. Abstract   [26]
 146. Pomysły Powinności I [26]
 147. 1. Zintegrowane Planowanie Rozwoju Integrated Development Planning [26]
 148. Artykuł Recenzyjny [26]
 149. Nekrologi Nécrologie  — [26]
 150. Miscellanea [25]
 151. Pamięci Aleksego Łosiewa [25]
 152. Część Iii. Kształtowanie Rozwoju Obszarów Miejskich. Perspektywa Regionalna/ Part Iii. Shaping Of Urban Areas Development. Regional Perspective [25]
 153. Nauka, Falsyfikacjonizm, Indukcja [25]
 154. Other Papers [25]
 155. Wprowadzenie Introduction Zagadnienia Podstawowe Monitoringu Postępowanie Badawcze Fundamentals Of The Monitoring And Research Methodology Problematyka Badawcza Nauk Geograficznych Monitoringu Rozwoju The Monitoring Of Development In Geographical Sciences Region Jako Przedmiot Badań Polityki Rozwoju The Region As Target Of Research And Development Policy Monitoring Nowoczesne Narzędzie Zarządzania Rozwojem The Monitoring Contemporary Tool In Managing The Development Uwarunkowania Budowy Funkcjonowania Monitoringu Rozwoju Regionalnego Pre-Requisites Of Setting Up And Organising The Monitoring Of Regional Development Potrzeba Monitoringu Rozwoju Regionalnego Necessity Of Monitoring The Regional Development Dotychczasowe Doświadczenia Tworzeniu Systemów Monitoringu Accumulated Knowledge In Setting Up Monitoring Systems Informacja Jako Uwarunkowanie Współczesnego Rozwoju Information As Contemporary Development Factor Przestrzeń Monitoring Space In The Monitoring Uwarunkowania Prawne Formalne Organizacji Monitoringu Legal And Regulative Framework Of The Monitoring Uwarunkowania Instytucjonalne Zarządzanie Rozwojem Regionalnym Institutional Background And Managing Of The Regional Development Wnioski Uwarunkowań Budowy Systemu Monitoringu Regionalnego(artykuł) Conclusions From The Overview Of The Regional Monitoring Framework Studia Metodologia Budowy Systemu Monitoringu Rozwoju Regionalnego Methodology Of Setting Up Regional Development Monitoring Systems Monitoring Rozwoju Regionalnego Założenia Funkcjonalne Monitoring Of The Regional Development Functional Assumptions Wyspecjalizowane Postaci Monitoringu Specialised Varieties Of The Monitoring Typologia, Taksonomia Kwantyfi Kacja Monitoringu Typology, Taxonomy And Quantifi Cation In The Monitoring Projektowanie Budowa Systemu Monitoringu Regionalnego Design And Setting Up Of The Regional Monitoring System Założenia Modelu Organizacji Monitoringu Regionalnego Modelling And Organisational Assumptions For The Regional Monitoring Narzędzia Monitoringu Monitoring Tools Obiektowe Wskaźnikowe Podejście Do Monitoringu Przestrzenny Wymiar Informacji Target-And-Indicator Approach To The Monitoring Vs. Spatial Dimension Of Information Model Systemu Monitoringu Rozwoju Regionalnego, Propozycja Implementacji Próba Empirycznej Weryfikacji Model Of The Regional Development Monitoring System, An Implementation Proposal And Test Case Of Its Empirical Verifi Cation Propozycja Implementacji Modelu Monitoringu Regionalnego An Implementation Proposal Of The Regional Monitoring System Próba Empirycznej Weryfikacji Modelu Monitoringu Na Przykładzie Woj. Pomorskiego(artykuł) Empirical Verifi Cation Of The Monitoring Model The Test Case Of The Pomorskie Region Podsumowanie Wnioski Summary And Conclusions Iwia––aiwawiiz––iwiiiaiaa–i [25]
 156. Literaturoznawstwo. Kulturologia [24]
 157. Chronicle [24]
 158. Noty [24]
 159. 6th Conference Of The Polish Society Of Experimental Plant Biology [23]
 160. Polish Practice In International Law: [23]
 161. Ciało Zapis Społecznej Wiedzy Doświadczeń –i [23]
 162. Obituaria [23]
 163. Short Communications [22]
 164. Głosy Dyskusji /discussion W [22]
 165. Część Iv. Wpływ Funduszy Unijnych Na Rozwój Obszarów Wiejskich Part Iv. The Impact Of The Eu Funds On Rural Areas Development / [22]
 166. PAMIĘCI TYCH, KTÓRZY ODESZLI [22]
 167. Kondycji Filozofii Polsce Ow [21]
 168. Materiały Miscellanea I [21]
 169. Literatura Sztuki Wizualne I [21]
 170. Zamostiana [20]
 171. Urban Public Spaces– Economics And Management Perspectives Editors: Krystian Heffner, Adam Polko [20]
 172. Re E, Cenzjomówieniaipolemiki [20]
 173. IDEOLOGIE I UTOPIE PÓŹNEGO KAPITALIZMU [20]
 174. Ludzie Poglądy I [20]
 175. Część I. Integralny Rozwój Terytoriów/ Part I. Integrated Development Of Territories [20]
 176. Chapter Assessment Of The Multi-Dimensional Effectiveness As Tool For Evaluating The Implementation Of Regional Development Strategy 3a [19]
 177. Racjonalizm Schemat Pojęciowy I [19]
 178. 2. Gospodarowanie Przestrzenią Miastach Space Management In Cities W [18]
 179. VARIA [18]
 180. Sprawozdania [17]
 181. Rozdział Konkurencyjność Jako Kategoria Badawcza I– [17]
 182. Trzy Światy [17]
 183. Małgorzata Twardzik [16]
 184. Część Aspekty Przyrodnicze V [16]
 185. Artykuły Wchodzące Skład Raportu Opracowanego Przez Komitet Badań Nad Zagrożeniami Związanymi Wodą Powołany Przy Prezydium Pan Redakcja: Zbigniew W. Kundzewicz Wz [16]
 186. Eseje [16]
 187. Informacje, Wspomnienia [16]
 188. Esej Recenzyjny [16]
 189. Refleksje Na Tle Debaty Kongresowej Kongresu Urbanistyki Polskiej Połączonego Xiii Kongresem Związku Miast Polskich Reflections On The Debate Of The Polish Urbanism Congress Connected With The Xiii Congress Of Association Of Polish Cities Vz/v [16]
 190. Interpretacje [16]
 191. Przegląd Piśmiennictwa [15]
 192. Warsztatów Badawczych Z [15]
 193. List Do Redakcji [15]
 194. Materiały Nadesłane, Polemiki Dyskusje I [14]
 195. 1. Gospodarowanie Przestrzenią Regionach Space Management In Regions W [14]
 196. Rozdział Przemiany Społeczno-Przestrzenne Śródmieść Pod Wpływem Procesów Gentryfikacji The Socio-Spatial Structure In Urban Centers Under Influence Of Gentrification (maja Grabkowska, Marcin Stępniak, Martyna Sztybel-Boberek, Anita Wolaniuk) 5/ [14]
 197. Tego Nie Można Przeoczyć [14]
 198. Rozdział Sytuacja Społeczno-Demograficzna Badanych Miast Po 1989 R. The Socio-Demographic Structure Analyzed Of Cities After 1989 (maja Grabkowska, Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz, Marcin Stępniak) 2/ [14]
 199. Obituary [14]
 200. 100 Lat „rocznika Orientalistycznego” [14]
 201. Sprawozdanie [13]
 202. Territorial Cohesion Policy In Poland– Issues In Impact Assessment Editors: Tadeusz Markowski, Maciej Turała [12]
 203. Działalność Komitetu Nauk Pedagogicznych Pan [12]
 204. Problemy Poglądy Zagrożenia Środowiska I [12]
 205. Informacje [12]
 206. Kroniki Z [11]
 207. Epistemologia Ewolucja I [11]
 208. Dyskursy Wokół Nienormatywności [11]
 209. Część Iii Aspekty Finansowe [10]
 210. Omówienia [10]
 211. 3. Gospodarowanie Przestrzenią Na Obszarach Wiejskich Space Management In Rural Areas [10]
 212. Recenzja [10]
 213. Opinions [10]
 214. Nekrologi Nécrologie — [10]
 215. Historia Społeczeństwo I [10]
 216. Rozdział Iv Konkurencyjność Polskich Regionów – [9]
 217. Rozdział Iii Konkurencyjność Świetle Polityki Regionalnej Unii Europejskiej –w [9]
 218. Sprawozdania Konferencji Naukowych Z [9]
 219. Studia Materiały I [9]
 220. Communications [8]
 221. Zbadańonomastycznychwpolsceinaświecie [8]
 222. Problemy Poglądy Czy Świat Należy Urządzić Inaczej? I [8]
 223. Eseje Recenzyjne [8]
 224. Polscy Statystycy Matematycy I [7]
 225. Urbanistyka [7]
 226. Forum Młodych Pedagogów [7]
 227. Część Iv Aspekty Społeczne [7]
 228. Architektura [7]
 229. Rozdział Uwarunkowania Procesów Gentryfikacji Śródmieściach Badanych Miast Conditions Processes Of Gentrification In Downtowns Of Cities Studied (maja Grabkowska, Marcin Stępniak, Martyna Sztybel- Boberek) 4w/ [7]
 230. Polemika [7]
 231. Materiały Nadesłane, Polemiki Dyskusje Przyszłość Socjalizmu I [7]
 232. supplementary [7]
 233. Rozdział Specyfika Procesów Gentryfikacji Śródmieściach Warszawy, Łodzi Gdańska The Specificity Of Gentrification In Downtowns Warsaw, Łódź And Gdańsk (szymon Marcińczak, Iwona Sagan, Marcin Stępniak) 6wi/ [7]
 234. Preface [7]
 235. Młoda Socjologia [7]
 236. Kronika/ Chronicle [7]
 237. Komunikat Naukowy [7]
 238. Diagnoza Sozologiczna Gmin Polski Dekadzie Xxi Wieku Mariusz Kistowski Wi [7]
 239. Acknowledgements [7]
 240. Vii. Strategiczne Kierunki Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Regionów Polski Wschodniej [6]
 241. Problemy Poglądy Dylematy Rozwoju Azji I [6]
 242. Krystian Heffner [6]
 243. Estetyka [6]
 244. Adam Polko [6]
 245. Rozdział Problematyka Gentryfikacji Literaturze Przedmiotu The Issue Of Gentrification In The Literature (szymon Marcińczak) 1w/ [6]
 246. Nowe Perspektywy Badaniu Seksualności W [6]
 247. Monitoring Rozwoju Regionalnego. Aspekty Metodologiczne Implementacyjne Jarosław T. Czochański I [6]
 248. Dyskusje Polemiki I [6]
 249. Chapter Sustainable Development As Criterion For Evaluating The Integrated Implementation Of The Regional Development Policy 1a [6]
 250. Wspomnienia [6]
 251. Views And News [6]
 252. Reports [6]
 253. Uwarunkowania Rozwoju Konkurencyjności Polskich Regionów Uwarunkowania Historyczne Uwarunkowania Związane Transformacją Społeczno-Gospodarczą Uwarunkowania Instytucjonalne Analiza Konkurencyjności Polskich Regionów Wykorzystaniem Metody Roberta Hugginsa Metodologia Badania Nakłady Konkurencyjności (inputs) Procesy Konkurencyjności (outputs) Wyniki Konkurencyjności (outcomes) Izz [5]
 254. Materiały Miscellanea Materials And Miscellanea I/ [5]
 255. Przemiany Intymności Praktyk Rodzinnych I [5]
 256. Motywy Cele Badań Study Incentives And Targets Metody Badań Study Methods Charakterystyka Ocena Zastosowanych Danych Sozologicznych Share And Evaluation Of Implemented Sozological Data Sytuacja Sozologiczna Gmin Latach 2000-2009 Sozological Situation Of Communes During 2000-2009 Presja Na Środowisko Pressure On Environment Jakość Środowiska Environmental Quality Działania Zakresie Ochrony Środowiska Environmental Protection Activities Synteza Klasyfi Kacji Sozologicznej Gmin Synthesis Of Communes’ Sozological Classifi Cation Wnioski Conclusions Iiww [5]
 257. Żałobnej Karty Z [5]
 258. SPRAWOZDANIA [5]
 259. Rozdział Charakterystyka Zasobów Mieszkaniowych Characteristics Of The Housing (maja Grabkowska, Marcin Stępniak, Anita Wolaniuk) 3/ [5]
 260. Polish Practice In International Law [5]
 261. Kronika Życia Naukowego [5]
 262. Kronika Chronicle / [5]
 263. Kongres Slawistów [5]
 264. *** [5]
 265. Marek Chlebuś: Przyszłość. Poradnik Użytkownika Kamil Zajączkowski: Recenzja Książki Katarzyny Nawrot Pt. „kraje Rozwijające Się We Współczesnej Gospodarce Światowej. Przyczynek Do Ekonomii Rozwoju” [4]
 266. Historia Architektury Konserwacja Zabytków I [4]
 267. Chapter Regional Development Strategy And Its Operationalisation Programmes In The 2004-2006 And 2007-2013 Fi Nancial Perspectives 2 [4]
 268. Arkadiusz Halama [4]
 269. Stan Badań Nazewniczych [4]
 270. Społeczny Wymiar Architektury [4]
 271. Research Reports [4]
 272. Book Review [4]
 273. Review Paper [4]
 274. Piotr Gibas [3]
 275. Architektura Krajobrazu [3]
 276. Recenzj E [3]
 277. Płeć Emocje Sferze Publicznej Iw [3]
 278. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA [3]
 279. 5. Kadry Dla Gospodarki Przestrzennej Professionals For Spatial Management [3]
 280. Zagranicy Z [3]
 281. Research Notes [3]
 282. Laureaci Nagrody Nobla Ekonomii W [3]
 283. Future Earth European Alliance Polish Research Initiative – [3]
 284. Esej recenzyjny [3]
 285. Book Reviews: [3]
 286. Short Communication [2]
 287. Bogdan Galwas: Świat Po Dekadzie Xxi Wieku. Czas Na Państwo Socjalne Waldemar Czajkowski: Problem Socjalizmu Xxi Wieku Marek Chlebuś: Miejsce Polski Świecie Iw [2]
 288. Wydarzenia [2]
 289. Stanowiska Głosy Nadesłane I [2]
 290. Młoda Socjologia (www.Studiasocjologiczne.Pl) [2]
 291. I. Problematyka Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Regionów [2]
 292. Essay [2]
 293. Ekspertyza [2]
 294. Special Issue: american Ethnicity And East European Immigration Editor: Agnieszka Małek [1]
 295. Socjologia Płci Seksualności Perspektywie Teorii Queer Krytyki Feministycznej Iwi [1]
 296. Racenzje [1]
 297. Prolegomena [1]
 298. Laureaci Nagrody Nobla [1]
 299. Komunikaty [1]
 300. Invited Paper [1]
 301. Iii. Retrospektywna Diagnoza Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Regionów Polski Wschodniej [1]
 302. Ii. Uwarunkowania Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Regionów [1]
 303. Esej Polemiczny [1]
 304. Sztuki Piękne Architekturze W [0]
 305. Streszczenia Pozostałych Referatów Absrtacts Of Other Lectures / [0]
 306. Od Redakcji Note From The Editor Cracoviana / [0]

More statistics...

This page uses 'cookies'. Learn more