Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 8
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

Pierre’a Bourdieu jedynie w znikomym stopniu korzysta ze źródeł biograficznych, przez co obraz kultur ludowych (w tym obraz socjalizacji samego autora) pozostaje niepełny. Wykorzystanie źródeł autobiograficznych pochodzących z różnych kultur i okresów historycznych umożliwia omówienie relatywnie niezmiennych wzorów kulturowych klasy ludowej. Artykuł porównuje dwa oparte na autobiograficznych wspomnieniach obrazy wzorów kultury robotniczej (ludowej) pochodzące z klasycznej pracy Richarda Hoggarta na temat brytyjskiej klasy robotniczej w połowie XX wieku oraz portretu współczesnej klasy robotniczej w USA, który stworzył Alfred Lubrano. Porównanie tych prac pozwala wyodrębnić siedem grup wzorów kulturowych, związanych kolejno (1) ze wspólnotowym życiem skoncentrowanym wokół domu, (2) wartościami (pozornie paradoksalne współistnienie konserwatyzmu i tolerancji w klasie ludowej), (3) wykorzystywaniem ciała jako towaru, (4) przyjętymi sposobami komunikacji, (5) trzema rodzajami „praktycyzmu”, a także (6) gustem kulinarnym i (7) sposobami gospodarowania domowym budżetem. Materiał ten pozwala pokazać metodologiczne możliwości, jakie stwarza rozszerzenie perspektywy metodologicznej Pierre’a Bourdieu o podejście biograficzne.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The aim of this article is to analyze both the motivations of foreign scholars to come to work in Poland – specifically Kraków – and their ways of adapting to this significant Polish academic center. Most studies on highly skilled migrants (HSMs) concentrate on the flows between developing and highly developed countries. We concentrate on Central and Eastern Europe. This paper, based on in-depth interviews with 23 foreign scholars working full-time at four universities in Kraków, is a follow-up to a study presenting a 2015 analysis of websites of universities from Kraków. We look closely at barriers to and facilitators of foreign scholars’ adaptation to Poland and their perceived image of Poland and Polishness, their national identification and international contacts. We propose a typology comprised of “cosmopolitans”, “status seekers”, “enthusiasts”, and “commuters”. Our investigations reveal who decides to move to a semi-peripheral country such as Poland, and why. Certain parts of the narratives can be used in building a strategy of attracting more international scholars to academic centers such as Kraków.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji