Search results

Filters

  • Journals
  • Authors
  • Date
  • Type

Search results

Number of results: 2
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Gazociąg północny (Nord Stream) od momentu ujawnienia projektu międzynarodowej opinii publicznej stał się najgłośniejszą i najbardziej kontrowersyjną inwestycją w Europie w ostatnich latach. Projekt zakłada budowę rurociągu z Federacji Rosyjskiej do Niemiec na międzynarodowych wodach wyłącznych stref ekonomicznych, w których obrębie prawo morza zapewnia wolności komunikacyjne, włącznie z układaniem tego typu instalacji. Wybór przez konsorcjum Nord Stream jednej z najdłuższych możliwych tras gazociągu, którego budowa jest znacznie droższa niż budowa na lądzie, świadczy o podjęciu decyzji na podstawie przesłanek politycznych, a nie ekonomicznych. Doprowadziło to do niespotykanego od dawna podziału politycznego w regionie na państwa, które potencjalnie odniosą korzyści z inwestycji, i na państwa, w których interesy ta inwestycja godzi. W związku z tym planem pojawiły się problemy związane z zasięgiem jurysdykcji krajowej na morzu, a nawet delimitacją obszarów morskich (spór polsko-duński). Jedną z istotnych z tego punktu widzenia kwestii jest istnienie w Zatoce Fińskiej pasa wód międzynarodowych - „ korytarza morza pełnego ”, którego likwidacja poprzez rozszerzenie morza terytorialnego i ustanowienie granicy fmsko-estońskiej mogłoby uniemożliwić realizację projektu. Bardzo ważną rolę odgrywa tu także aspekt ekologiczny związany z budową i użytkowaniem gazociągu oraz z oceną oddziaływania inwestycji na środowisko, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagrożenie uwolnienia zalegających dno Morza Bałtyckiego bojowych środków trujących z czasów drugiej wojny światowej. W publikacji podkreślono przede wszystkim wybrane prawne i polityczne możliwości oddziaływania przez Polskę na inwestycję, a poza tym zasygnalizowano znaczenie działań wewnątrz Unii Europejskiej oraz słabe strony polskiej administracji rządowej w kontekście planów rosyjsko- niemieckich. Po przedstawieniu założeń projektu w artykule zwrócono uwagę kolejno na zagadnienia ekologiczne związane z budową gazociągu, problem korytarza morza pełnego i gazociągu oraz związek między projektem a delimitacją polskiej i duńskiej wyłącznej strefy ekonomicznej w rejonie Bornholmu.
Go to article

Abstract

A guarantee of the right of ships of all flags to travel in the Pilawska Strait has become one of Poland's aims as a result of the lack of agreement on the part of the Russian government to open the strait for international shipping. In December 2004, however, a Polish project was presented for an agreement between the Republic of Poland and the government of the Russian Federation concerning shipping in the Vistula Lagoon and through the Pilawska Strait. The project proposes that the Pilawska Strait should be designated an international strait, in which shipping is only subject to Russian law and not to international law. The author of this essay does not agree with the official position of the Polish Ministry for Foreign Affairs in the matter of recognizing the Pilawska Strait as an international strait. He also does not agree with the international legal argument justifying Poland's claim to use the Pilawska Strait and the opening of the Strait to international shipping.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more