Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 3
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

Changes that take place in a job environment, job structure, job perception, as well as in the sphere of features, meanings and values ascribed to work are constituents of changes in the contemporary world, particularly of the development of the free market economy. It is difficult to overestimate the significance of these changes for the quality of career construction, its development and modification of its individualized paths. The contemporary study of career requires taking into account multicontextual changes in the world of work, that make employees face new challenges. In the economy based on knowledge, which in turn determines the orientation of the modern society to knowledge, the career development of its members and investing in their „portfolio” become the key elements of such an economy. The development of a career “portfolio” means the investment and renewal of the career capital on the path of proactivity.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W gospodarce opartej na wiedzy, co w konsekwencji urzeczywistnia zorientowanie współczesnego społeczeństwa na wiedzę, kluczowym elementem staje się rozwój karier jego członków i inwestowanie w „portfolio” kariery. W artykule odnajdujemy odwołanie do konstruktu kariery jako „własności” jednostki z uwzględnieniem indywidualnych wyborów kariery, indywidualnych strategii jej rozwoju, planowania i monitorowania. W rozważaniach na temat kariery nie można pominąć kwestii subiektywnego sensu nadawanego karierze przez podmiot w kontekście możliwości jej satysfakcjonującego przeżywania oraz odniesienia sukcesu. Interesującym poznawczo zagadnieniem podjętym przez autorkę są wyniki badań własnych nad oceną swoich szans na odniesienie sukcesu w karierze z perspektywy młodzieży akademickiej będącej w momencie tranzycji z edukacji na poziomie akademickim na rynek pracy.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In the article the author discusses the relationship between education and socio-cultural needs. The socio – cultural reality is the reality of a permanent change. It is difficult to describe and even more difficult to understand. The specific character of qualitatively new changes in the relations between globality and locality implies a completely new perception of reality, ways of interpreting the world, and a new quality of judgments about the condition of the modern man. This reality is also a ”multiplicity of worlds”, which means a large number of possibilities to create oneself. What individuals perceive as their ”own” has the biggest developmental potential when it is worked out on the proactivity path. proactive people are distinguished by interrelated features: the search for a possibility of change (the environment examination, going beyond limitations of a given situation), establishing effective and change oriented goals (opening new paths of action), foreseeing problems and remedia measures (the analysis of one’s own achievements, looking for signals of threats or dangers), looking for new ways of achieving goals (the ambition is to make a new tradition).
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji