Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 20
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

The main aim of this paper is to analyse the effect of Common Agricultural Policy (CAP) subsidies on technical efficiency of Polish dairy farms. We have distinguished several types of subsidies and provided an analysis to find out which types are most likely to engender systematic differences in technical efficiency. A balanced panel of microeconomic data on Polish dairy farms over an eight-year period (between 2004 and 2011), taken from the Farm Accountancy Data Network (FADN), is used. The translog production function is estimated by employing the Bayesian approach. The empirical results show that the elasticity of production with respect to livestock is the highest, whereas with respect to feed is the lowest. The mean technical efficiency in the covered period is 83%. The research reveals the negative effect of subsidies on technical efficiency.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Węgiel jest w Polsce dostępnym paliwem konwencjonalnym, zapewniającym bezpieczeństwo i niezależność energetyczną kraju. Z tego powodu energetyka konwencjonalna powinna pozostać oparta na węglu, jednocześnie zapewniając optymalną rozbudowę energetyki opartej na OZE. Takie rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo energetyczne kraju, mające podstawy w paliwie kopalnym, jakim jest węgiel, dzięki czemu jesteśmy i będziemy niezależni od zawirowań politycznych i koniunkturalnych na światowych rynkach. Polska natomiast posiada zasoby węgla kamiennego, które mogą zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju na kilka dziesięcioleci. Można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, iż mimo wzrastającego udziału ropy naftowej i gazu w zużyciu paliw, węgiel (kamienny i brunatny), będzie również w przyszłości ważnym stabilizatorem bezpieczeństwa energetycznego kraju. Rozwój energetyki opartej na OZE możliwy będzie przy zapewnieniu przez energetykę konwencjonalną regulowalności, umożliwiającej kompensowanie niestabilnej pracy źródeł odnawialnych, ponieważ uwarunkowania klimatyczne Polski nie pozwalają na stabilne korzystanie ze źródeł OZE, a tym samym efektywne ich wykorzystanie. Przy obecnej polityce Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji tzw. gazów cieplarnianych i podobnych tendencji światowych, co znalazło swoje odzwierciedlenie w porozumieniu paryskim z 2015 roku, jako kraj będziemy zmuszeni do znacznego zwiększenia udziału energii z OZE w krajowym bilansie energetycznym. Proces ten nie może się jednak odbić na bezpieczeństwie energetycznym oraz stabilności i ciągłości dostaw energii elektrycznej do konsumentów. Poszukiwanie kompromisu jest przy obecnym miksie energetycznym Polski najlepszą drogą do jego stopniowej zmiany, przy równoczesnym nieeliminowaniu żadnego źródła wytwarzania. Wiadomo, że Polska nie może być samotną wyspą energetyczną w Europie i na świecie, który coraz bardziej rozwija technologie rozproszone/ /odnawialne oraz technologie magazynowania energii. Bez energii z OZE i przy dalszym spadku udziału węgla w krajowym miksie energetycznym staniemy się importerem energii elektrycznej i zależność energetyczna Polski będzie rosła.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Pigmented villonodular synovitis (PVNS) is a benign disease that rarely undergoes malignant transformation. Th ere are two types of disease: localized (nodular tenosynovitis) and diff used (pigmented villonodular synovitis/tenosynovitis) with intra- or extra-articular locations. Th e second one is limited to synovium of the burse (PVNB) or tendon sheath (PVNTS). Th e intraarticular lesions are usually located in the knee, hip, ankle and elbow joints. Histologically, PVNS is a tenosynovial giant cell tumor, characterized by proliferation of two types of mononuclear cells — predominantly small, histiocyte-like cells and larger cells with dense cytoplasm, reniform or lobulated nucleus, with accompanying multinucleated giant cells and macrophages overloaded with hemosiderin that give typical image on MRI — currently selected as a gold standard for its diagnosis. Th e classic X-ray and CT are non-specifi c but similar to ultrasound should be used to evaluate disease progression and treatment response if radiotherapeutic and pharmacological methods were selected for treatment. An open arthroscopic surgery could also be applied in selected cases.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji