Search results

Filters

  • Journals
  • Authors
  • Keywords
  • Date
  • Type

Search results

Number of results: 3
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

“People generally associate my name with the first ever heart transplant in Poland. But I know that if I hadn’t tried to do it, then four, maybe five years later someone else would have. What I am sure of, however, is that no one else in Poland would have started working on developing an artificial heart. Had I not fought to create this device, a few hundred people would not be alive today because we wouldn’t have had ventricular assist devices which saved their lives and wellbeing.” – Zbigniew Religa, famous Polish cardiac surgeon
Go to article

Abstract

Ludzie łączą moje nazwisko z pierwszą transplantacją serca w Polsce. Ale wiem, że gdybym ja nie spróbował, to może cztery, a może pięć lat później inni zrobiliby tę operację. Jestem natomiast przekonany, że nikt nie zająłby się tworzeniem polskiego sztucznego serca. Gdybym nie walczył o stworzenie tego urządzenia, dziś kilkaset osób już by nie żyło, bo nie byłoby sztucznych komór, które uratowały im życie i zdrowie. Zbigniew Religa
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more