Search results

Filters

  • Journals
  • Date

Search results

Number of results: 5
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Celem artykułu jest analiza Ubera jako socjo-technicznej sieci i zrekonstruowanie roli poszczególnych aktorów (ludzkich i pozaludzkich) przy wykorzystaniu pojęć i kategorii ANT. Czynniki pozaludzkie spełniają tutaj rolę społecznego kleju w tworzeniu odpowiednich sieci translacji związanych z pracą kierowców Ubera. Wykorzystując teorię aktora-sieci jako inspirację teoretyczną, w artykule staram się odpowiedzieć na pytanie, czy aplikacja pełni rolę zapośredniczenia czy mediatora oraz jakie są zakulisowe wymiary Ubera. Pokazuję również, że aplikacja jest produktem rynkowym, a niektóre interesy Ubera mają charakter ukryty. W pracy wykorzystano wyniki wywiadów pogłębionych (IDI) z kierowcami Ubera zrealizowane w Warszawie w 2018 roku, a także wyniki analizy postów zamieszczanych w mediach społecznościowych w zamkniętych grupach dyskusyjnych.
Go to article

Abstract

Analysis of a crystallographic texture (a preferred orientation) effect on cavitation wear resistance of the as-cast CuZn10 alloy, has been conducted in the present paper. The experiment was conducted on the CuZn10 alloy samples with <101>//ND or <111>//ND preferred orientations (where the ND denotes direction that is perpendicular to the exposed surface). The cavitation resistance examinations have been carried out on three different laboratory stands (namely, vibration, jet-impact and flow stands) that are characterized by a various intensity and a way of cavitation’s excitement. Obtained results point towards a higher cavitation resistance of the CuZn10 alloy with the <111> // ND preferred orientation.
Go to article

Abstract

The main reason of a cavitational destruction is the mechanical action of cavitation pulses onto the material’s surface. The course of cavitation destruction process is very complex and depends on the physicochemical and structural features of a material. A resistance to cavitation destruction of the material increases with the increase of its mechanical strength, fatigue resistance as well as hardness. Nevertheless, the effect of structural features on the material’s cavitational resistance has been not fully clarified. In the present paper, the cavitation destruction of ZnAl4 as cast alloy was investigated on three laboratory stands: vibration, jet-impact and flow stands. The destruction mechanism of ZnAl4 as cast alloy subjected to cavitational erosion using various laboratory stands is shown in the present paper.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more