Search results

Filters

  • Journals

Search results

Number of results: 1
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Jednym z wyzwań Bayesjańskiej Teorii Potwierdzania jest rozwiązanie problemu wrażliwości miary. Dotyczy on relacji pomiędzy wyborem odpowiedniej miary potwierdzania oraz podatnością teorii na określone typy paradoksów. Jedną ze strategii przezwyciężenia powyższej sytuacji jest nałożenie dodatkowych warunków na miarę potwierdzania. Autorem jednej z propozycji jest Rudolf Carnap. Zaproponowane przez niego warunki bazują na symetryczności miary potwierdzania. Celem niniejszego tekstu jest analiza carnapowskich warunków symetryczności w kontekście problemu wrażliwości miary.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more