Search results

Filters

  • Journals
  • Authors
  • Keywords
  • Date
  • Type

Search results

Number of results: 2
items per page: 25 50 75
Sort by:
Keywords gamma rays SST-1M

Abstract

Ultra-high-energy gamma rays are stopped by the Earth’s atmosphere before they can reach the planet’s surface. However, our atmosphere could also become a tool for detecting photons with energies in the teraelectronvolt range. By using instruments registering Cherenkov radiation, astronomers conduct observations of sources emitting ultra-high-energy photons with ground-based telescopes.
Go to article

Abstract

Promieniowanie gamma najwyższych energii nie dociera do powierzchni Ziemi – zostaje zatrzymane w atmosferze. Ale właśnie atmosfera może stać się narzędziem umożliwiającym detekcje fotonów o energiach rzędu teraelektonowoltów. Dzięki wykorzystaniui nstrumentów rejestrujących promieniowanie Czerenkowa można prowadzić obserwacje źródeł emitujących wysokoenergetyczne fotony za pomocą ziemskich teleskopów.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more