Search results

Filters

  • Journals

Search results

Number of results: 2
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Przedmiotem rozważań jest koncepcja self-blindness. Autorka definiuje jąprzez eksperyment myślowy przedstawiający sytuację, w której osoba pomimo zachowania zdolności poznawczych i racjonalności nie ma bezpośredniego dostępu do własnych przekonań. Przywołuje również uporządkowane przez siebie argumenty przeczące możliwości istnienia takiej sytuacji. Pod koniec artykułu stara się wskazać wartościowe wnioski i drogi dalszych rozważań bazujące na tej koncepcji – dotyczące mechanizmów dostępu do przekonań oraz ich natury.
Go to article

Abstract

Sonification is defined as presentation of information by means of non-speech audio. In assistive technologies for the blind, sonification is most often used in electronic travel aids (ETAs) - devices which aid in independent mobility through obstacle detection or help in orientation and navigation. The presented review contains an authored classification of various sonification schemes implemented in the most widely known ETAs. The review covers both those commercially available and those in various stages of research, according to the input used, level of signal processing algorithm used and sonification methods. Additionally, a sonification approach developed in the Naviton project is presented. The prototype utilizes stereovision scene reconstruction, obstacle and surface segmentation and spatial HRTF filtered audio with discrete musical sounds and was successfully tested in a pilot study with blind volunteers in a controlled environment, allowing to localize and navigate around obstacles.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more