Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 10
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

The article is dedicated to philosophical and religious aspects of the work of Russian writer and thinker Mary (Skobcowa). The aim is to investigate the key concepts that shaped her writings such as the problem of creativity, asceticism, the problem of the person. Particular attention was paid to the religious roots of her works. Her ideas are examined in the context of the theological thought of the twentieth century. Mother Mary synthesized the Sergiei Bulgakhov’s ‘philosophical system’ and the existentialist analysis of Nikolai Berdiayev. Special attention was paid to a critical rethinking of nineteenth-century Russian monastic tradition as well as polemic in the academic tradition of the early twentieth century.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Profesor architekt Juliusz Żórawski był dla autora artykułu czołowym autorytetem w okresie studiów i asystentury. Autor, na szerszym tle zdarzeń swojego życia, rysuje portret owego mentora, w aspektach: kreatywnego projektowania nowoczesnego, myślenia, głoszenia i pisania o architekturze - zwłaszcza w zakresie formy. Nauczyciela i ucznia łączyły podobne zainteresowania, np. wypowiadanie się poprzez rysunek odręczny, oraz wrażliwość na krajobraz, taki jak przykład Tatry. Dlatego, mimo iż Żórawski był raczej radykalnym modernistą – architektem abstrakcji, autor artykułu zawdzięcza mu swoją postawę bliższą kontekstualizmu, i twórczej – bardziej „gorącej” ekspresji, a przede wszystkim pasję do architektury i jej tworzenia..
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Autor jako dawny uczeń tytułowego bohatera artykułu i jego czołowy współpracownik przy wykonywaniu różnorodnych prac twórczych, przytacza wspomnienia i analizę osobowości prof. J. Tadeusza Gawłowskiego. Artykuł posiada obiektywne i oficjalne cechy kronikarskie, a jednocześnie wprowadza Czytelnika w bardziej osobiste tajniki wybitnego architekta, nauczyciela akademickiego – a zarazem barwnego i życzliwego człowieka. Artykuł stanowi zarówno materiał naukowy, biogram, jak też żywe przypomnienie ważnej postaci z pocztu architektów polskich, związanego po części ale walnie, z Krakowem. Przy okazji jubileuszu 70-lecia Politechniki Krakowskiej, cennym jest bowiem ukazanie jej wybitnego pracownika, który dzielił swą aktywność także na potrzeby trzech innych, znaczących uczelni.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article contains new approach to creating future of cities and urban regions based on the concept of creative cities. The core of this approach is to treat the genetic code of development as a tool for creating future of the territorial units. The combination and synergy of development genes that were considered as creativity, innovativeness and entrepreneurship allows the use of the fundamental elements of strategic analysis. On one hand, these elements are future challenges of cities and urban regions that they face in the perspective of global trends; on the other hand, they are strategic capabilities of sectors inseparably linked with creativity – sectors of culture, science and business, the integration of which is based on cultural heritage of cities and urban regions. The next issue of the article is the description of the way genes of urban development are manifested in the four sectors. It allows to present the genetic code of development function as a generator of strategic capabilities of creative sectors in cities and urban regions. Finally, the ideas of cross-sectoral undertakings for Polish big cities and urban agglomerations that enable facing intellectual and strategic global challenges were presented. This takes place through the use of strategic capabilities based on the genes of creativity, innovativeness and entrepreneurship; in this way, the genetic code of the development of large cities and urban agglomerations served as the new prospective approach to creating their future.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

For a long time creativity, innovativeness and entrepreneurship have been at the heart of studies on economic growth of regions and cities. In the paper the three notions are scrutinised together to propose conceptual approach to establishing research and development pathways, based upon three-stage identification of: research problems, project patterns and relational mechanisms. The paper is concluded with a 63 Box – the approach helping to navigate throughout project preparation phase.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper presents the concept of vital cities in the context of mechanisms of sustainable development, networking and creativity. The vital city was presented as: - a city belonging to the inhabitants – a city managed and developed with advanced processes of participation, - a city of reasonable management – a city that uses and at the same time protects its key potentials, - a city of creation – a city of creating and implementing new ideas, - a city of opportunities – a city that creates the conditions for the use of energy and creativity residents, - a city in the surround – a city with a strong position in the environment.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The Corpus Ignatianum, usually included in the works of the Apostolic Fathers, is made up of seven letters in koiné Greek, probably written by Saint Ignatius of Antioch. These texts, which have a complicated literary history, are very interesting and original from a linguistic and stylistic point of view. A lexical analysis of the Corpus Ignatianum, in particular, allows identifying first of all a noteworthy lexical creativity. There are indeed some hapax, unusual words and neologisms, which are often compound words. Moreover, in these texts some words already used in classical Greek are first attested in Christian literature. There are also some latinisms. Another noteworthy lexical characteristic of the Corpus Ignatianum is the presence of words and metaphors which are typical of Hellenistic philosophy, especially of Stoicism, and which are present also in Christian literature.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Kościół pod wezwaniem Ducha Świętego, zbudowany we Wrocławiu w osiedlu Huby, tworzony był w okresie PRL, co znacznie utrudniało prace projektowe a następnie realizacyjne. Równocześnie był to okres schyłku reżymu komunistycznego, który już musiał się wówczas liczyć z koniecznością pewnej tolerancji religijnej, wymuszonej okolicznościami politycznymi obejmującej też wznoszenie budowli sakralnych. Autor owego kościoła i zarazem autor niniejszego artykułu – wielce aktywny opozycjonista polityczny - był więc zmuszony do jednoczesnego wysiłku i emocji związanych z projektowaniem, przy tym równocześnie był z konieczności wpleciony w zagadnienia formalne i organizacyjne, a w rzeczywistości do stawiania czoła wciąż opierającemu się architekturze sakralnej reżymowi. Autor stara się przybliżyć Czytelnikowi przeżycia związane z tworzeniem tego dzieła. Ostatecznie kościół został pomyślnie zrealizowany i stał się obiektem znanym oraz uznanym.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Recent works of the authors, concerning the future of urban regions, are synthesised in the paper. Three methodological paths – focused on exploring and creating the future of urban regions – are the backbone of the presented work. Within the fi rst path, creation of regional future by applying the concept of intellectual and strategic challenges is recommended. Second path introduces a new perspective for the future, based upon vehicles. A new philosophy of urban and regional growth emerges here. Third path is a new approach towards creation of regional specialisations in a contemporary notion of technological and creative economy.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Koncepcje i teorie stanowiące bazę teoretyczną, metodologiczną i metodyczną XX-wiecznej, tradycyjnej pedagogiki resocjalizacyjnej, które możemy podzielić na trzy zasadnicze grupy charakteryzujące się odmiennymi podejściami teoretyczno-metodologicznymi w znacznym stopniu zdezaktualizowały się na początku XXI wieku. Dlatego też współczesna pedagogika resocjalizacyjna poszukuje nowych inspiracji teoretycznych i metodycznych. Jedną z nowych koncepcji może być twórcza resocjalizacja. Niniejszy artykuł przedstawia założenia teoretyczne i metodyczne zarówno tradycyjnej pedagogiki resocjalizacyjnej, jak i jej nowych odmian ze szczególnym zwróceniem uwagi na tradycyjne i współczesne konteksty teoretyczne, metodologiczne i metodyczne
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji