Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 5
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

Stosowanie biomasy w energetyce jest działaniem w ramach zastępowania paliw kopalnych pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych. Jednak jej stosowanie jako paliwa stałego ze względu na różnorodność stosowanej biomasy powoduje powstawanie odpadów o bardzo zróżnicowanym i niestabilnym składzie chemicznym. Odpady ze spalania biomasy są surowcem o bardzo zróżnicowanym składzie nawet w przypadku spalania biomasy jednego rodzaju. Zawartość poszczególnych pierwiastków w popiołach lotnych ze spalania biomasy waha się od zera do kilkudziesięciu procent. To zróżnicowanie powoduje, że trudno znaleźć dla nich metody odzysku. Najczęściej rozpatrywane kierunki stosowania popiołów ze spalania biomasy to produkcja materiałów budowlanych i rolnictwo. W artykule przedstawiono wyniki badań pierwiastkowych składów chemicznych z podziałem na najczęściej stosowane paliwa z biomasy. Zaprezentowane zostały wyniki dotyczące pierwiastkowych składów chemicznych popiołów lotnych ze spalania biomasy leśnej i rolniczej w kotłach fluidalnych w energetyce zawodowej. Popioły te charakteryzują się wysoką zawartością: wapnia (12,3–19,4%), krzemu (1,2–8,3%), potasu (0,05–1,46%), chloru (1,1–6,1%), żelaza (0,8–6,5%). Nie stwierdzono w nich obecności sodu. Tylko w jednym z 5 popiołów stwierdzono obecność glinu. We wszystkich badanych popiołach stwierdzono obecność: manganu, chromu, miedzi, niklu, ołowiu, cynku, siarki, bizmutu, cyrkonu, tytanu. Analiza pierwiastkowych składów chemicznych może pozwolić na wstępne określenie kierunku odzysku dla danego popiołu.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Humification plays an important role in stabilization of organic matter in soils of the cryolithic zone. In this context, the degree of organic matter stabilization has been assessed, using instrumental methods, for permafrost peat soils of the eastern European Arctic, based on selected plots from within the Komi Republic (Russian Federation). Humic substances (HSs) isolated from the mire permafrost peats of the forest-tundra subzone of the European Arctic have been characterized in terms of molecular composition. This was accomplished using elemental and amino acid fragments (AAFs) composition. Solid-state 13C nuclear magnetic resonance (13C NMR) spectroscopy was utilized to identify the structure of HSs. Changes in the molar x(H) : x(C) ratio, ratio of aromatic to paraffin fragments and ratio of hydroxy AAFs to heterocyclic AAFs along the peat profiles have been revealed. They are due to the activation of cryogenic processes in the upper part of the seasonally thawing layer, the natural selection of condensed humic molecules, the botanical composition and degree of degradation of peat, which reflect the climatic features of the area in the Holocene. Humic acids and fulvic acids of the peat soils showed the prevalence of compounds with a low degree of condensation and a low portion of aromatic fragments. The aromaticity degree showed the trend to increase within the depth. Changes of quantitative and qualitative parameters of specific organic compounds occur at the permafrost boundary of peatlands, which can serve as an indicator of recent climate changes in environments from the high latitudes. The presented data can be useful in the evaluation of soil organic matter stabilization degree in the active layer and below the permafrost table.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In this study, free and forced vibration responses of carbon nanotube reinforced uniform and tapered composite beams are investigated. The governing differential equations of motion of a carbon nanotube (CNT) reinforced uniform and tapered composite beams are presented in finite element formulation. The validity of the developed formulation is demonstrated by comparing the natural frequencies evaluated using present FEM with those of available in literature. Various parametric studies are also performed to investigate the effect of aspect ratio, percentage of CNT content, ply orientation, and boundary conditions on natural frequencies and mode shapes of a CNT reinforced composite beam. It was observed that the addition of carbon nanotube in fiber reinforced polymer composite (FRP) beam enhances the stiffness of the structure which consequently increases the natural frequencies and alters the mode shapes.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Humic acids, isolated from selected soils of Grønfjorden area (Spitsbergen) were investigated in terms of molecular composition and resistance of decomposition. The degree of soils organic matter stabilization has been assessed with the use of modern instrumental methods (nuclear magnetic resonance spectroscopy (CP/MAS 13C-NMR). Analysis of the humic acids showed that aromatic compounds prevail in the organic matter formed in cryoconites, located on the glaciers surfaces. The predominance of aliphatic fragments is revealed in the soils in tidal zone that form on the coastal terrace. This could be caused by sedimentation of fresh organic matter exhibiting low decomposition stage due to the harsh climate and processes of hydrogenation in the humic acids, destruction of the C-C bonds and formation of chains with a high hydrogen content. These processes result in formation of aliphatic fragments in the humic acids. In general, soils of the studied region characterizes by low stabilized soil organic matter which is indicated by low aromaticity of the HAs.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji