Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy publikacji
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 3
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

Podziemna eksploatacja górnicza wywołuje w górotworze zmiany pól przemieszczeń i naprężeń. W przypadku prowadzenia podziemnej eksploatacji w pobliżu zbiorników odpadów poflotacyjnych niezmiernie ważne jest wyznaczenie zakresu osiadania górotworu pod fundamentami podstawy zapór ziemnych otaczających te zbiorniki. Dokładność rozwiązania MES jest głównie zależna od jakości danych geomechanicznych charakteryzujących poszczególne geologiczne warstwy górotworu oraz regiony górotworu, w których prowadzona jest eksploatacja. Jeżeli wartości osiadań na powierzchni obliczone przy zastosowaniu MES i pomierzone niwelacją geodezyjną nie są zgodne, wtedy wartości modułów Younga charakteryzujących regiony eksploatacji są korygowane. W niniejszym artykule została przedstawiona opracowana metoda analizy MES deformacji górotworu dla kopalni podziemnej w celu określenia wpływu eksploatacji górniczej na przemieszczenia powierzchni terenu w rejonie filara ochronnego zapory zachodniej zbiornika odpadów poflotacyjnych (Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych – OUOW) Żelazny Most. W badanym obszarze prowadzona była eksploatacja górnicza systemem komorowo-filarowym z ugięciem stropu (R-UO) w latach 2008–2016 oraz planowana jest podobna na lata 2017–2019 systemem komorowo-filarowym z podsadzką hydrauliczną ze względu na zwiększenie miąższości złoża.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper presents an analysis of the effect of shape of primary silicon crystals on the sizes of stresses and deformations in a surface layer of A390.0 alloy by Finite Elements Method (FEM). Analysis of stereological characteristics of the studied alloy, performed based on a quantitative metallographic analysis in combination with a statistical analysis, was used for this purpose. The presented simulation tests showed not only the deposition depth of maximum stresses and strains, but also allowed for determining the aforementioned values depending on the shape of the silicon crystals. The studied material is intended for pistons of internal combustion engines, therefore the analysis of the surface layer corresponded to conditions during friction in a piston-cylinder system of an internal combustion engine having power of up to 100 kW. The obtained results showed important differences in the values of stresses and strains up to 15% between various shape of the silicon crystals. Crystals with sharp edges caused higher stresses and deformation locally than those with rounded shapes.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji