Search results

Filters

  • Journals

Search results

Number of results: 1
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Podszyt jest kluczowy dla utrzymania wilgotności, żyzności gleby i stabilności drzewostanu w ekosystemie leśnym. Na czym polegają interakcje między podszytem a owadami roślinożernymi i jak one się zmienią wraz ze zmianami klimatu?
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more