Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 3
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

The Author tries to “think out of the box”, presenting “Sponsalia ex hoc mundo” (“Hand fastening out of this world”). The title reflects the view that the outer space sciences and the sea sciences are analytically separable, but practically interlinked. It might be observed in the context of space technology and satellite technics, a new system of management and government, as well as a new system of law and policy. Nowadays, the outer space infrastructure (the use of artificial Earth satellites for Direct Television Broadcasting, communications, remote sensing, navigation, military missiles) affects infrastructure of our Planet, including maritime infrastructure. There is, therefore, the need for a new face of integrated system of science and practice.
Go to article

Abstract

Nie wszystko, co niebo nam przynosi, jest miłe. Obawiając się spadających na Ziemię komet czy meteorytów, pamiętajmy, że część tego, co przybywa do nas z kosmosu, może być źródłem wielkich odkryć.
Go to article

Abstract

Praca zawiera krytyczne uwagi pod adresem tradycyjnych przekonań filozoficznych na temat ontologii kosmosu, w oparciu o które próbuje się tworzyć różne formy Generalnej Teorii Unifikacji. Ich tłem filozoficznym są zazwyczaj przekonania o bezczasowym charakterze kosmosu. Autor inspiruje sięposzukiwaniami Lee Smolina, który przedstawia zasadne argumenty związane z ewolucyjnym rozumieniem wszechświata. Smolin proponuje analogiczne przeniesienie teorii ewolucyjnej życia na rozumienie wszechświata i posługuje się m.in. kategorią kosmicznego doboru naturalnego, mutacji, selekcji oraz rzeczywistym pojmowaniem upływu czasu. Idee te posłużyły autorowi do sformułowania na wzór biologicznego pojęcia retikulum plazmatycznego – pojęcia retikulum kosmicznego. Idea takiego retikulum pozwalałaby lepiej zrozumiećsieć powiazań komunikacyjnych między różnymi poziomami ewoluujących struktur kosmicznych we wszechświecie i uzasadniać dalsze poszukiwania Smolina nowego typu Generalnej Teorii Unifikacji.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more