Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords

Search results

Number of results: 2
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Postulaty poprawy jakości kształcenia nauczycieli wychodzą od wielu środowisk. Krytycznie należy spojrzeć na przygotowanie do zawodu nauczyciela również przez pryzmat doświadczeń ocen programowych i instytucjonalnych Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Na podstawie tych doświadczeń, w tekście zaprezentowano modele kształcenia nauczycieli z uwzględnieniem systemu bolońskiego po likwidacji jednolitych studiów magisterskich. Szczególną uwagę poświęcono nieprawidłowościom i akademickim patologiom w procesie kształcenia nauczycieli.
Go to article

Abstract

In the text the author makes a critical assessment of legal solutions regulating the education of teachers in Poland. In the realms of argument, he refers to his own experiences as a member of the Polish Accreditation Committee. The presentation of those experiences reveals areas of omissions, irregularities, and even pathologies in the process of conferring teaching qualifications on graduates of schools of higher education. The author derives the sources of the status quo from imperfections or contradictions in the documents regulating the same areas of education, as well as from the struggle of schools of higher education to survive in the market, leading to a dramatic reduction in the quality of education. The text ends in demands for necessary modifications of the standards of teacher education and changes in legislation.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more