Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy publikacji
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 29
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

The activity of territorial self-government shaped institutionally during the development process is characterized by a significant scope of care for the financial situation, which determines the efficiency of its functioning. The general availability of public services is a condition for the assessment of the activities of municipalities (powiats, voivodeships). Institutional economy as a real one, takes into account an integrated point of view. The aim of the study is to present the territorial differentiation of the eff ectiveness of communes’ activities in the context of institutional economics and to present the possibility of using a synthetic measure in this process. The synthetic measure of development fluctuated within the limits of 0.30 – Wąchock (Starachowice poviat, urban-rural commune) to 0.41 – Ostrowiec Św. (Ostrowiecki poviat, urban commune) in 2009, 0.32 – Łączna (Skarżysko poviat, rural commune) to 0.40 – Starachowice (Starachowice poviat, municipal commune) in 2015. The results of the analysis confirm the existence of small differences in the assessment of development communes of the Kamienna Basin. This approach allows the assessment of municipalities using one size and allows you to organize the analyzed objects in terms of the considered phenomenon.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Skuteczna ochrona (wzmocnienie obudowy) skrzyżowania ściana–chodnik zapewnia ciągłość cyklu produkcyjnego, a mianowicie szybkie przesunięcie przenośnika ścianowego do czoła ściany. Stosowanie niskiego bądź wysokiego kotwienia jako elementu wzmacniającego obudowę podporową skrzyżowania ściana-chodnik, pozwala na wyeliminowanie tradycyjnych sposobów utrzymania skrzyżowania ściana–chodnik, a tym samym pozwala na efektywne wykorzystanie wysokiej wydajności nowoczesnych kompleksów ścianowych. W artykule przedstawiono długoletnie doświadczenia dołowe kopalni Knurów–Szczygłowice w zakresie stosowania, dla skutecznego utrzymania skrzyżowania ściana-chodnik, obudowy przykotwionej do górotworu przy pomocy dwóch par kotwi, wykazując pełną przydatność techniczną i ekonomiczną takiego sposobu wzmocnienia obudowy. W artykule zwrócono również uwagę na bezpieczeństwo pracy oraz na coraz powszechniejsze wykorzystanie badań endoskopowych przy określeniu zasięgu strefy spękań rzutujące bezpośrednio na właściwy dobór odpowiedniej liczby, nośności oraz długości stosowanych kotew. Przeprowadzone badania dołowe zasięgu strefy spękań i rozwarstwień stropu (endoskopowe i przy pomocy rozwarstwieniomierzy linkowych) przed frontem czynnej ściany, a także przeprowadzone badania laboratoryjne (stanowiskowe) pozwoliły określić współczynnik bezpieczeństwa utrzymania skrzyżowania ściana–chodnik rzutujący bezpośrednio na konieczność zabudowy dodatkowego wzmocnienia. Wartość współczynnika bezpieczeństwa Sbść-ch większa od 1 jest korzystna i bezpieczna, a wartość mniejsza lub równa 1 może prowadzić do znacznego pogorszenia warunków utrzymania skrzyżowania w obudowie podporowej przykotwionej.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Four and a half years of African Swine Fever (ASF) in population of free-ranging wild boars and domestic pigs revealed a number of novel insights into the disease epidemiology. Until November 20th, 2018, in total 3048 cases in wild boars and 213 outbreaks in domestic pigs have been confirmed. In spite of low contagiosity as well as low rate of ASF spread in wild boars the disease has an enormous socio-economical impact on the production of pigs in Poland. One of the most important aspects which directly influences the dynamics of ASF spread is the unpredictable hu- man activity. Another important factor responsible for continuous ASF spread is fast recovery of wild boar population in spite of efforts taken by hunters. Assuming our scientific opinion ASF seems to be present in wildlife for the incoming few or several years. Therefore, extraordinary measures should be prepared and undertaken to limit the risk of the occurrence of future out- breaks in domestic pigs. One of the most crucial issues is implementation of strict biosecurity measures in all domestic pigs holdings.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Niniejszy artykuł na tyle, na ile dostępna jest literatura, empiryczne pomiary oraz dane z modeli mezoskalowych opisuje i porównuje spodziewane warunki wietrzności na terenie Morza Bałtyckiego. Nawiązuje do problematyki związanej z projektowaniem oraz oceną spodziewanej produktywności farm wiatrowych na analizowanym terenie, w odniesieniu do dotychczasowych doświadczeń autora związanych z energetyką wiatrową na lądzie. W kolejnych rozdziałach niniejszej publikacji opisano stan obecny oraz prespektywy rozwoju energetyki wiatrowej w obrębie Morza Bałtyckiego. W dalszej części dokonano oceny potencjału tego akwenu, przy użyciu modeli mezoskalowych oraz danych empirycznych z masztu Fino 2, zlokalizowanego w odległości ok. 200 km od większości terenów wskazanych w projekcie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich Polski jako przeznaczonych pod rozwój enegetyki morskiej (Draft plan... 2018). W rozdziele dot. modeli mezoskalowych szczególną uwagę poświęcono modelowi GEOS5.12.4 jako źródle danych The Modern-Era Retrospective Analysis for Research and Application zwanych w skrócie MERRA2 (Administration National Aeronautics and Space Agency 2018), które od lutego 2016 r. zastąpiły dane MERRA (Thogersen i in. 2016) oraz zyskały wysokie zastosowanie w ocenach produktywności przedinwestycyjnych, jak i realizowanych w fazach operacyjnych projektów farm wiatrowych ze względu na dobry poziom korelacji z danymi in situ. Dane z tego modelu uzyskano dla ośmiu lokalizacji, pokrywających się w dużej mierze z lokalizacjami obecnie istniejących morskich farm wiatrowych w obrębie Morza Bałtyckiego. Znaczącą cześć niniejszej publikacji poświęcono opisowi wczesniej wspomnianego masztu Fino 2 oraz analizie danych, rejestrowanych przez czujniki umieszczone na tym maszcie (Federal Maritime and Hydrographic Agency 2018). Analiza została przeprowadzona z użyciem skryptów opracowanych w języku programowania VBA umożliwiającym łatwiejszą pracę z dużymi ilościami danych. Pomiary z masztu Fino 2 wraz z użyciem pomiarów długoterminowych pochodzących z modeli mezoskalowych mogą zdaniem autora posłużyć w pewnym stopniu, do wstępnej oceny przewidywanej produkcji farm planowanych do zlokalizowania w obrębie terenów przeznaczonych pod rozwój energetyki odnawialnej w planie zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej Polski (Draft plan... 2018). W części końcowej artykułu podsumowano informacje dot. przewidywanych warunków wietrznych Morza Bałtyckiego w szczególności na terenie wyłącznej strefy ekonomicznej Polski. Zwrócono uwagę na różnice pomiedzy energetyką wiatrową morską a lądową oraz zaproponowano dalsze, konieczne zdaniem autora kwestie, które powinny zostać zbadane w celu optymalnego pod kątem technicznym rozwoju energetyki wiatrowej offshore.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In the article, the authors analyze and discuss several models used to the calculation of air gauge characteristics. The model based on the actual mass flow (which is smaller than the theoretical one) was proposed, too. Calculations have been performed with a dedicated software with the second critical parameters included. The air gauge static characteristics calculated with 6 different models were compared with the experimental data. It appeared that the second critical parameters model (SCP) provided the characteristics close to the experimental ones, with an error of ca. 3% within the air gauge measuring range.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In recent years, the construct of work engagement as well as methods for its measurement have generated growing interest in the field of occupational psychology. In this study, we aim to contribute to the current work engagement literature by investigating the possible advantages of single-item measures of work engagement by analysing their psychometric feasibility. Testing the validity of a single-item measure tool within the framework of the Job Demands-Resources theory, we have found similar pattern of correlations of single-item measures of work engagement with exhaustion, disengagement, job resources and job demands as for the well-established multi-item measure the Utrecht Work Engagement Scale. The reliability of single-item measures tested with factor analysis and the attenuation formula was estimated to be in the range of between .60 and .70, the figure depending on the particulars of the estimation methods. Our findings provide an initial modicum of evidence that, if a research purpose requires it, or if the use of a multi-item measurement tool is overly restrictive or costly, then a single-item measure of work engagement could be effectively adopted.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Power systems that are highly loaded, especially by a stochastic supply of renewables and the presence of storages, require dynamic measurements for their optimal control. Phasor measurement units (PMUs) can be used to capture electrical parameters of a power system. Standards on the PMU dynamic performance have been modified to incorporate their new dynamic mode of operation. This paper examines the PMU dynamic performance and proposes essential algorithms for measurement accuracy verification. Measurements of dynamic input signals, which vary in amplitude or frequency, were taken during automated tests of two PMUs. The test results are presented and expounded with further recommendation for the performance requirements. This paper also presents and examines applied testing procedures with relevance to the specifications of the IEEE Standard for Synchrophasor C37.118.1™-2011 and its amendment C37.118.1a™-2014.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Improving energy efficiency is key to moving toward sustainable development. It contributes to the reduction of energy consumption and carbon emissions, as well as to climate change mitigation. Indicators of energy efficiency play an important role in this field because their improvement is targeted by policy makers. Indicators based on the ratio between energy consumption and gross domestic product (GDP) are currently used by multiple key organizations, including Eurostat and the World Bank, as the main energy efficiency indicators. This study examines the most widely used indicators and identifies their deficiencies. Over the last decades, these indicators tend to show a continuous strong improvement, signifying positive progress toward energy efficiency, even in cases when the physical consumption of energy has increased significantly. This phenomenon is based on GDP adjustment. The energy intensity of economies, used currently to measure energy efficiency, masks problems and has led to the green labeling of wealthier economies. An analysis of energy efficiencies reported for multiple countries and the structure of their energy spending shows that the reported values are counterproductive for comparing economies in the context of environmental protection. The indicators sanction economies with low energy consumption and low or moderate GDP. The economies belonging to the group of the largest energy spenders per capita are labeled highly efficient because of GDP adjustment. Decision makers are therefore prompted to focus on GDP growth even at the cost of a major increase in energy consumption. An additional problem in the indicators is that they do not properly model international trade. The responsibility for energy spending is shifted toward the producers of energy-intensive goods and services. Energy intensity is a useful indicator to measure the resistance of an economy to the volatilities of energy prices. However, the challenges in the fields of environmental pollution and climate change are related to physical processes and energy consumption rather than to changes in the GDP or the monetary valuation of products and services. Indicators measuring energy efficiency as GDP per unit of energy use are inadequate and misleading as principal tools to measure energy efficiency.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Touch-trigger probes for CNC milling machines usually use wireless communication in the radio or IR band. Additionally they enable triggering signal filtering in order to avoid false triggers of the probe. These solutions cause a delay in trigger signal transmission from the probe to the machine tool controller. This delay creates an additional pre-travel component, which is directly proportional to the measurement speed and which is the cause of a previously observed but not explained increase of the pre-travel with the increase of the measurement speed. In the paper, a method of testing the delay time of triggering signal is described, an example of delay time testing results is presented and the previous, unexplained results of other researchers are analysed in terms of signal transmission delay.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Automatic gender detection is a process of determining the gender of a human according to the characteristic properties that represent the masculine and feminine attributes of a subject. Automatic gender detection is used in many areas such as customer behaviour analysis, robust security system construction, resource management, human-computer interaction, video games, mobile applications, neuro-marketing etc., in which manual gender detection may be not feasible. In this study, we have developed a fully automatic system that uses the 3D anthropometric measurements of human subjects for gender detection. A Kinect 3D camera was used to recognize the human posture, and body metrics are used as features for classification. To classify the gender, KNN, SVM classifiers and Neural Network were used with the parameters. A unique dataset gathered from 29 female and 31 male (a total of 60 people) participants was used in the experiment and the Leave One Out method was used as the cross-validation approach. The maximum accuracy achieved is 96.77% for SVM with an MLP kernel function.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This paper presents accuracy characteristics of determining the position of corners of building structures with RTN GNSS surveying, using indirect methods of measurement. The studies included the following methods: a point on a straight line, intersection of straight lines and distance-distance intersection. The research experiment analyzed the coordinates of the corners of building structures obtained from the surveys and the mean errors of their position as well as mutual relationships of check measurements, or tie distances. The accuracy analysis also took into account base errors deter- mined in real time. Statistical analysis of these parameters was carried out, as a result of which a distance-distance intersection method was very well rated. For other methods, the results were diversified. The article also emphasizes a need to search for other solutions to modernize the indirect methods of measurement in such a way that their use in RTN GNSS surveys would give results most probable when compared to the real ones.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper presents research results of multilayer systems composed of alternate Cu/Ni layers. The layers thickness obtained by the galvanic treatment was determined by using the transmission electron microscopy and X-ray diffraction method in the grazing incidence diffraction geometry. The surface morphology was observed using scanning electron microscope with EDS microanalysis. Observation of the surface topography of systems using the atomic force microscope was also carried out.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The contribution summarises the results of oxygen activity determinations, which were measured and registered continuously in castings from cast irons with various types of graphite. The results were used to find the relationship between two variables: natural logarithm of oxygen activities and reverse value of thermodynamic temperature 1 /T. Obtained regression lines were used to calculate oxygen activity at different temperatures, to calculate Gibbs free energy ΔG at the different temperatures and to calculate the single ΔG value for significant temperature of the graphite solidification. The results were processed by a statistical analysis of data files for the different types of graphite with flake, vermicular and spheroidal graphite. Each material has its proper typical oxygen activities range and individual temperature function of Gibbs free energy for analysing and governing casting quality.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The three-dimensional (3D) coordinate measurement of radio frequency identification (RFID) multi-tag networks is one of the important issues in the field of RFID, which affects the reading performance of RFID multi-tag networks. In this paper, a novel method for 3D coordinate measurement of RFID multitag networks is proposed. A dual-CCD system (vertical and horizontal cameras) is used to obtain images of RFID multi-tag networks from different angles. The iterative threshold segmentation and the morphological filtering method are used to process the images. The template matching method is respectively used to determine the two-dimensional (2D) coordinate and the vertical coordinate of each tag. After that, the 3D coordinate of each tag is obtained. Finally, a back-propagation (BP) neural network is used to model the nonlinear relationship between the RFID multi-tag network and the corresponding reading distance. The BP neural network can predict the reading distances of unknown tag groups and find out the optimal distribution structure of the tag groups corresponding to the maximum reading distance. In the future work, the corresponding in-depth research on the neural network to adjust the distribution of tags will be done.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Both the growing number of dispersed generation plants and storage systems and the new roles and functions on the demand side (e.g. demand side management) are making the operation (monitoring and control) of electrical grids more complex, especially in distribution. This paper demonstrates how to integrate phasor measurements so that state estimation in a distribution grid profits optimally from the high accuracy of PMUs. Different measurement configurations consisting of conventional and synchronous mea- surement units, each with different fault tolerances for the quality of the calculated system state achieved, are analyzed and compared. Weighted least squares (WLS) algorithms for conventional, linear and hybrid state estimation provide the mathematical method used in this paper. A case study of an 18-bus test grid with real measured PMU data from a 110 kV distribution grid demonstrates the improving of the system’s state variable’s quality by using synchrophasors. The increased requirements, which are the prerequisite for the use of PMUs in the distribution grid, are identified by extensively analyzing the inaccuracy of measurement and subsequently employed to weight the measured quantities.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The presented paper describes the results of an experiment determining the instantaneous values of velocity vector components of the air stream at selected spots of the boundary layer formed at the sidewalls of the mine heading in the ŁP type steel arch support. The experiment was carried out in a mine heading in an active hard coal mine. A 3-axis thermoanemometric probe was used to obtain three-dimensional distributions of the velocity and turbulent values, such as turbulence intensity and turbulent kinetic energy of the flowing ventilation air stream. The analysis of the measurement results was aided by a numerical solution of the discussed case of flow. The research results presented in this paper provide a basis for extensive studies of the description of velocity distribution and other turbulent quantities within the near-sidewall structures of a mine heading. The objective of these tasks is to improve the accuracy and reliability of numerical calculations relating to air flow in mine headings.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji