Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy publikacji
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 5
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

The title of the paper harks back to Schopenhauerian ‘der Positivitȁt des Schmerzens’, a formulation which, stripped of its broader philosophical context, reads to most of us paradoxical if not overtly contradictory. The folk (non-medical) perception of pain may be evaluatively negative, but there are also pain conceptualizations which reveal that humans infrequently think about this phenomenon along more positive lines. Thus, being predominantly construed as an ‘evil-doer’, pain does not preclude more positive construals, both in medical and non-medical fi elds. ‘Positivity of pain’, then, is often explored within literary, anthropological, psychological, theological, social, therapeutic and utilitarian realms, and, as Sussex puts it, “in its interdisciplinary span, pain language is a prototypical example of a problem of applied linguistics” (2009: 4). With this in mind, I take a closer look at some verbal as well as verbo-pictorial manifestations of pain. The focus of the present study is specifi cally on the overarching metaphor +PAIN as ‘GOOD-DOER’+ (naturally contrasted with the previously hinted +PAIN as ‘EVIL-DOER’+), further broken into more specifi c sub-metaphors. An attempt at capturing and describing some of these apparently counter-intuitive pain metaphorizations reveals their ‘positive potential’, a potential of tools with which to obtain control over pain and, in many cases, re-forge it into something ‘better’, something evaluatively positive.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The analysis of the positivity and stability of linear electrical circuits by the use of state-feedbacks is addressed. Generalized Frobenius matrices are proposed and their properties are investigated. It is shown that if the state matrix of an electrical circuit has generalized Frobenius form then the closed-loop system matrix is not positive and asymptotically stable. Different cases of modification of the positivity and stability of linear electrical circuits by state-feedbacks are discussed and necessary conditions for the existence of solutions to the problem are established.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Artykuł jest próbą analizy dyskursu przestrzenno-pedagogicznego na gruncie niemieckiej pedagogiki społecznej. Stanowi wycinek rozważań na temat zmiany w paradygmacie myślenia o miejscu/przestrzeni (spatial turn), jako kategoriach pedagogicznych. Autorki szukają odpowiedzi na pytanie, czym jest przestrzeń i miejsce oraz jakimi pojęciami w zakresie refleksji nad miejscem/przestrzenią operuje niemiecka pedagogika społeczna. Tekst przybliża między innymi relacyjną koncepcję przestrzeni Martiny Löw, jej dwuznaczność oraz pojęcie spacingu. Aktywne wytwarzanie przestrzeni miejskiej oraz przestrzenny wymiar relacji i jego dynamika poddane są dyskusji. Artykuł prezentuje również głosy krytyczne, dotyczące między innymi transdyscyplinarności przestrzeni oraz pracy socjalnej zorientowanej na przestrzeń socjalną. Stanowi zachętę do pogłębionych, międzynarodowych analiz teorii przestrzenno-pedagogicznych.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W prezentowanym opracowaniu zostały ukazane problemy samoświadomości i możliwości jej rozwoju. W tym kontekście została określona także koncepcje samooceny, szacunku dla samego siebie, uznania dla siebie, rozpoznawania siebie, pewności siebie i samorealizacji. W tekście podkreślono, że samoświadomość wiąże się ze świadomością własnej tożsamości psychofizycznej i społecznej – ja sam i świat oraz moje miejsce w nim. Ważnym środkiem do rozwoju zdrowej samoświadomości jest również uznanie. W podsumowaniu artykułu zwrócono uwagę na higienę psychiczną jako zapobieganie niepowodzeniom rozwojowym.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji