Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy publikacji
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 6
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

This article examines some aspects of a broader theme indicated in the title with respect to the diptych Tyrtaeus: A Tragedy and Behind the Scenes: A Fantastic Tale. While the present analysis is based on the fi ndings of earlier critics, it develops various parallels suggested by the use of musical motifs in Norwid’s twin dramas. Those associations act as an aid to a better understanding of the differences between the attitudes and ideas presented in the plays. Moreover, by indirectly marking the contrasts of truth and falsehood, they hold the key to the moral interpretation of the plays. The overall pattern of the musical references and associations in Tyrtaeus and Behind the Scenes appears to refl ect Norwid’s organic philosophy and his idea of creative originality. Finally, the purported pushing of Tyrtaeus off a cliff, an episode symbolizing the rejection of the right path, is analyzed along two similar poetic images of Norwid’s, Aesop’s fall into an abyss (On Freedom of Speech) and the hurling of Chopin’s piano out of the window (‘Chopin’s Piano’).
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article aims to analyse the context in which the phrase “historical truth” is present in the Polish public discourse regarding recent history. The author intends to show the ways and aims of the usage of historical truth in the competition to obtain and maintain power. Referring to the assumptions of the Web 2.0. paradigm, in the conclusion the author puts forward the thesis that the historical truths present in the public sphere do not only attempt to answer social expectations of what historical truth Poles need but they are also co-created by potential recipients.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest przedstawienie i porównanie niektórych aspektów referencyjnej teorii znaczenia Hilarego Putnama i inferencyjnej teorii znaczenia Roberta B. Brandoma. Ma to służyć pokazaniu podobieństw i różnic tych teorii, a dzięki temu ich głębszemu zrozumieniu i trafniejszej ocenie jak te teorie opisują i wyjaśniają proces nabywania znaczenia przez wyrażenia językowe. W swej teorii znaczenia Putnam akcentuje referencję pojętą jako relacja łącząca wyrażenia językowe z rzeczywistością pozajęzykową (empiryczną). Natomiast Brandom podkreśla doniosłość inferencji, dzięki której dookreślane jest znaczenie wyrażeń użytych w przesłankach i wniosku wnioskowania. Jednak wobec jego teorii znaczenia stawiany jest zarzut, że minimalizuje ona rolę elementu empirycznego (wyrażeń wskazujących itp.). Próbuje on bronić swojego stanowiska w anaforycznej teorii referencji. Putnam podobnie jak i Brandom twierdzili, że – jako podmioty poznające rzeczywistość pozajęzykową – nie jesteśmy w sytuacji, w której rzeczywistość dociera do nas w sposób bezpośredni. W poznaniu rzeczywistości odgrywa rolę sama rzeczywistość, ale i to jaka jest nasza aparatura poznawcza.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji