Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 5
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

This study examines the pyrolysis of a single cylindrical wood particle using particle image velocimetry (PIV). The pyrolysis was conducted inside a pyrolysis reactor designed for this purpose. The experimental setup presented in this paper is capable of effectively characterizing the intensity of pyrolysis based on velocity distribution in the vicinity of wood particles. The results of the gas velocity distribution show that evaporation of moisture has as a major impact on the formation of the gas cushion as devolatilization.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Szacuje się, że ilość zużytych opon samochodowych na terenie Unii Europejskiej w roku 2016 wynosiła 3 515 000 Mg, co niewątpliwie stanowi problem z punktu widzenia inżynierii i ochrony środowiska. Alternatywą do składowania tego odpadu na wysypiskach jest poddanie go procesowi pirolizy. W wyniku rozkładu termicznego uzyskuje się wartościowe pod względem kaloryczności produkty (frakcja olejowa oraz gazowa), a także stałą pozostałość, która ze względu na skład i właściwości może zostać przetworzona na wysokiej jakości sorbent węglowy. W tym celu stosowane są różne metody modyfikacji pirolizatu, zarówno polegające na aktywacji fizycznej, jak i chemicznej. W niniejszym artykule przedstawiono charakterystykę stałej pozostałości po pirolizie opon gumowych przebiegającej w temperaturze około 400°C, która obejmowała analizę składu chemicznego (XRF oraz IR), charakterystykę mineralogiczną (XRD, SEM-EDS) oraz teksturalną. Dodatkowo w celu aktywacji próbkę poddano działaniu azotu w temperaturze 550°C. Analiza mineralogiczna wykazała, że dominującym składnikiem mineralnym jest węgiel. Ponadto zaobserwowano obecność kwarcu, kalcytu i sfalerytu. Analiza składu chemicznego sugeruje, że ze względu na wysoką zawartość węgla (ok. 80% mas.) istnieje możliwość otrzymania sorbentu węglowego z analizowanego odpadu. Jednak dotychczasowe badania, które miały charakter wstępny, nie pozwoliły na otrzymanie materiału stanowiącego substytut węgla aktywnego, ponieważ zastosowana modyfikacja w niewielkim stopniu zwiększyła powierzchnię właściwą BET, która osiągnęła wartość około 85 m2/g. Na podstawie analizy rozkładu i wielkość porów badanych 2 próbek stwierdzono, że jest on homogeniczny/ modalny o charakterze mikro-/mezoporowatym, zaś kształt pętli histerezy sugeruje na obecność porów typu „butelkowego”. Ze względu na stosunkowo wysoką zawartość cynku w składzie odpadu (ok. 4% mas.) należałoby również rozważyć możliwość odzysku tego pierwiastka.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Sand samples with furan binder were prepared using Sand, Furfuryl Alcohol and Toluene Sulfonic Acid with ratio 100:0.85:0.30. To identify and quantify gases releasing from furan binder various studies like FTIR, TGA and GC-MS were carried out. After analyzing our materials using above mentioned characterizations the chemical formula of the Resin and Binder and amount of gases releasing from composition were confirmed. After studying various reports on pyrolysis process of furan binder calculation of the % of various gases emitting during pyrolysis process of furan was carried out. Sample of gas collected from mold was analyzed using GC-MS. Based on GCMS measurement various gases emitting from furan sand mold were identified and their amount were calculate and compared with the international standers of permissible gas emission limits in a foundry. The purpose of this paper is to assist foundries in pollution prevention by devising clean technologies which maintain or improve the quality of ambient surrounding. This paper aimed at minimization of pollution of air by using various techniques.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Activation of tyre pyrolysis char (TPC) can significantly increase its market value. To date, it has been frequently carried out in different reactors. In this work, thermogravimetric analysis was used instead. The performance of activated pyrolysis chars was tested by adsorption of acetone vapour and comparison of the equilibrium adsorption capacities for all samples. The highest equilibrium adsorption capacity was observed for the carbon burn-off of #24; 60%. In addition, the equilibrium adsorption capacity of activated TPC decreases by about 10% after eleven adsorption/desorption cycles. Moreover, activation changed the porous structure of pyrolysis chars from mesoporous to micro-mesoporous.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In the foundry industry, many harmful compounds can be found, which as a result of gradual but long-term exposure to employees bring negative results. One of such compounds is phenol (aromatic organic compound), which its vapours are corrosive to the eyes, the skin, and the respiratory tract. Exposition to this compound also may cause harmful effects on the central nervous system and heart, resulting in dysrhythmia, seizures, and coma. Phenol is a component of many foundry resins, especially used in shell moulds in the form of resincoated sands. In order to identify it, the pyrolysis gas chromatography-mass spectrometry method (Py-GC/MS) was used. The tests were carried out in conditions close to real (shell mould process – temperature 300°C). During the measurement, attention was focused on the appropriate selection of chromatographic analysis conditions in order to best separate the compounds, as it is difficult to separate the phenol and its derivatives. The identification of compounds was based on own standards.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji