Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 2
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Od świtu ludzkości, czasów organizowania się i gromadzenia wspólnot osadniczych, poprzez czasy formowania się pierwszych miast, towarzyszyła człowiekowi wiara w różnorodne bóstwa1. Wraz z rozwojem kulturowym i społecznym także systemy wierzeń ulegały ujednolicaniu, kodyfikacji i przyciągały coraz większą liczbę wiernych, stając się czynnikiem społeczno-politycznym wpływającym istotnie na kształt i kierunki rozwoju młodych cywilizacji. Wraz ze wzrostem znaczenia nowych idei, organizacji przez nie przestrzeni sacrum i formalizacji zachowań, zaczęto kult "przekuwać w kamień"2. Analizując architekturę sakralną każdej epoki i studiując jej historię, można zaobserwować jak zmieniała się sinusoida stosunków społecznych pomiędzy tolerancją i religijnym współistnieniem z jednej strony, a nienawiścią i dążeniem do dominacji z drugiej. We współczesnym, bardzo zróżnicowanym, pełnym mnogości wyznań i różnic kulturowych świecie, architekci stają przed wyzwaniem w jaki sposób kształtować architekturę sakralną aby służyła pokojowej koegzystencji, akceptowaniu różnic, nie będąc jednocześnie zarzewiem konfliktów, wzajemnych roszczeń i pretensji.
Go to article

Abstract

The text is devoted to the reconstruction of Wolniewicz’s philosophical views presented by him in the first volume of his Philosophy and Values. The philosophical tradition to which Wolniewicz admitted allegiance and the results of his analyzes in the field of methodology, philosophy of religion, anthropology and philosophy of politics are discussed. Some methodological problems are raised, such as theoretical criteria (including the semantic criterion) of theoreticity, philosophy as theory, philosophical styles, parapsychology as a pseudo-theory, mystified observation and the rule of rationality. Within philosophy of religion the author analyses Wolniewicz’s thesis that the foundation of religion resides in the fear of death. From anthropological problems, Wolniewicz’s views on relations of anthropology to axiology are presented, as well as the relationship between meliorism and pejorism (with particular emphasis on the so-called epiphany of the devil), abortion and murder, transplantations and ‘(neo)cannibalism.’ Within philosophy of politics the author undertakes to carefully reconstruct Wolniewicz’s attempts to distinguish between such oppositions as democracy and democratism, evolution and revolution, fanaticism and tolerance. Finally the author argues that Wolniewicz was one of the most outstanding contemporary Polish philosophers even though he points to some gaps in his arguments.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more