Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 6
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

Rozwój zarówno miasta jak i gminy Zielona Góra wykazuje postępujący proces niekontrolowanej linearnej rozbudowy tzw. urban sprawl. Zjawisko to, mimo że jest w historii miasta obecne od dawna, wraz z intensywnym rozwojem w XXI wieku, nasila się i wywiera niekorzystny wpływ na jakość zamieszkania, komunikację i dostępność. Przyjęte kierunki zmian zagospodarowania przestrzennego w aktualnych dokumentach strategicznych obszaru nowego miasta (od 1 stycznia 2015) powstałego z połączenia miasta i gminy wiejskiej Zielona Góra nie gwarantują zahamowania niekorzystnych procesów. Skutkiem występowania procesu niekontrolowanej linearnej rozbudowy jest nadmierny i zagęszczony rozrost struktur urbanistycznych wzdłuż dróg i szlaków komunikacyjnych. Uniemożliwia on optymalne wykorzystanie terenów położonych głębiej lub w drugiej linii od istniejącej infrastruktury oraz powoduje powstawanie martwych przestrzeni bez obsługi i dostępu komunikacyjnego. Wraz z każdą nową inwestycją (działka, zgodnie z przepisami, z zapewnionym dostępem do drogi publicznej), dostęp do rozproszonych terenów rekreacyjnych (zieleni), oddala się coraz bardziej od ścisłego centrum miasta. Pogarszające się warunki zamieszkania są bezpośrednią konsekwencją niekorzystnego zjawiska sprawl.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W opracowaniu została przeprowadzona dyskusja na temat ekonomicznych efektów zewnętrznych, ze szczególnym naciskiem na efekty technologiczne. Zwrócono także uwagę na problem internalizacji ekonomicznych efektów zewnętrznych wywoływanych przemieszczaniem się (transportem) na obszarach dotkniętych procesem urban sprawl. Badania przeprowadzono dla wszystkich gmin krakowskiego obszaru metropolitalnego (KOM). W ich wyniku przedstawiona została wartość ponoszonych bezpośrednio strat finansowych oraz wartość straconego czasu generowana koniecznością dojazdów i powrotów w przestrzeni KOM-u.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article undertakes quastion of urban design in a context of urban sprawl linking it to the German debate on suburbanisation, conducted under the slogan of Zwischenstadt – a concept created by Th. Sieverts in 1997. The Ladenburger Kolleg „Zwischenstadt” (LKZ) developed 2002-2006 the interdisciplinary research titled: „Amidst the Edge: Zwischenstadt – towards the qualification of the urbanised landscape” The spatial effects of the dispersion processes were considered to be the manifestation of the creation of a new model of the city. The traditional image of urbanism does not fit its logic. Zwischenstadt (in-beetwen-city) recognized as a phase of the urbanization process, uncoordinated by any imposed urban vision, requires a innovative urban design leitmotives. This new planning tool is necessary to obtain the parameters needed to strengthen internal socio-economic development capabilities. The concept of the efficiency of urban design covered the issue of the character of a city›s image. The morphological studies on a megalopolis structure by Frankfurt a. Main, made a creative use of the Lynch research on the image of the city. Their main goal was to understand the characteristics of the dispersion meant as an urbanized landscape and to determine its susceptibility to the process of improving spatial quality – recognition of the endogenous potentials of generating a Zwischenstadt image.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article refers to the urban sprawl in Poland. Its objectives are: (1) analysis of relations between negative eff ects, (2) presentation negative effects on transport and energy consumption and on spatial order, (3) analysis of ways of counteracting negative processes including conditions (especially restrictions) on the use of this ways and their effectiveness. The methods used were: observation, literature analysis and logical analysis. Driving forces are heading towards further suburbanization, stopping of which is considered impossible. Orientation of the processes more closely to spatial order is very difficult. There are proper and legal solutions for this, but there are barriers to their use, such as: the lack of awareness and motivation of local authorities and the political conditions that discourage more restrictive regulation.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Estimates of the Losses Incurred by the Society Living in the Functional Urban Areas. The study presents estimates of the losses incurred by the society living in the Functional Urban Areas of regional capitals of Poland in connection with the phenomenon of urban sprawl. The estimates are presented in terms of diagnostic to 2016 and as projected reaching 2030. The results of the analysis indicate that the social losses due to the urban sprawl in Poland can be evaluate as high, as it amounts to 25.4 billion PLN per year. In the 2030 losses could reach nearly 0.5 trillion PLN, of which 264 billion PLN of losses incurred directly, and 227 billion PLN on the value of lost time.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This article takes up the matter of contemporary threats to cities and urbanity, setting the problems cities face today against the background of the two categories of the resilient city and the city developing sustainably. The author describes and presents the evolution of the sustainable development concept as such, as well as the generational change in priorities that has taken place where the development of urbanised areas is concerned, given the way the concept has undergone a certain devaluation, in the light of its failure to achieve fulfi lment. The challenges cities face today require multi-faceted activity, in respect of increased inclusivity, robustness and resilience, and flexibility. This leaves today’s idea of the resilient city embracing old elements of the sustainable city, but also augmenting them in various ways.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji