Search results

Filters

  • Journals
  • Authors
  • Contributor
  • Date
  • Type

Search results

Number of results: 209
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

W pracy do analizy kwartników śląskich zastosowano, zaczerpnięty z teorii komunikacji, model H. D. Laswella. Starano się udzielić odpowiedzi na pytania modelu rozszerzonego, to jest przeprowadzić: analizę nadawcy, analizę treści (komunikatu), analizę medium (środka przekazu), analizę odbiorcy, analizę efektu (skutku), analizę sytuacji, w której komunikat był emitowany, analizę motywów nadawcy.
Go to article

Abstract

Artykuł jest rozbudowanym postulatem, by badania nad mennictwem podejmowano nie tylko w ramach numizmatyki jako nauki pomocniczej historii, ale także z perspektywy historii sztuki. Nade wszystko jest głosem na rzecz tego, by kreśląc cząstkowy obraz jakichś zjawisk zachodzących w mennictwie śląskim (oraz innych czeskich krajów koronnych) nie tracić z pola widzenia tego ogólnokoronnego kontekstu, by wyzwolić się z regionalistycznych (państwowych, narodowych) ograniczeń i poszukiwać powiązań w ramach Korony Królestwa Czech, tworu politycznego, który w świadomości badaczy niejako zanikł i z niemałym trudem jest w ostatnich latach restytuowany.
Go to article

Abstract

W artykule przedstawiono znaleziska monet pochodzące z kompleksu osadniczego zlokalizowanego w miejscowości Ryczyn, gm. Oława, pow. oławski. Z grodu pochodzi 21 monet datowanych od pierwszej połowy XI do końca XII w., wśród nich dziewięć denarów krzyżowych, dwa denary Bolesława II Śmiałego, jeden Władysława II Wygnańca, sześć monet Bolesława IV Kędzierzawego oraz trzy nieokreślone fragmenty. Na terenie cmentarzyska odnaleziono 38 monet, m.in. denar krzyżowy z 2. połowy XI w., siedem brakteatów datowanych na XIV i XV w., a także 24 halerze śląskie pochodzące z okresu od XIV do początków XVI w.
Go to article

Abstract

The article reviews the Polish translation and the English version of the book by Petr Vorel, From the Silver Czech Tolar to a Worldwide Dollar. The Birth of the Dollar and its Journey of Monetary Circulation in Europe and the World from the 16th to the 20th Century, Columbia University Press 2013. A short summary of the genealogy of the dollar leads to the second part of the article, in which the issue is discussed whether a common monetary system existed in early modern Europe. This article focuses on the interdependence between big silver coins minted primarily in the Holy Roman Empire and the Polish-Lithuanian Union and used in international trade.
Go to article

Abstract

The subject of the work is the recognition and analysis of nine coins from the 15th–20th centuries, found during archaeological exploration of a site at the Market Square in Barczewo (Warmian-Masurian Voivodeship).
Go to article

Abstract

Analizując ikonografię denara Bolesława Kędzierzawego z przedstawieniem tronującego cesarza (S.55), posiłkując się także analizą jednego z denarów królewskich Władysława II czeskiego ze sceną koronacji (Cach 600), autor dochodzi do wniosku, że na denarze polskiego księcia przedstawiono tronującego cesarza (a nie księcia-emitenta, jak ostatnio w literaturze sugerowano), co było bezpośrednią konsekwencją spotkania Fryderyka Barbarossy z Bolesławem Kędzierzawym w Krzyszkowie pod Poznaniem w 1157 r. Niezależnie od tego, co rzeczywiście wówczas się stało, wizerunek ten nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek zaznaczeniem podległości Bolesława wobec Fryderyka ani serwilizmem księcia. Wyobrażenia cesarza nie należy traktować osobowo, odnosząc go do konkretnego panującego, o czym świadczyć może brak legendy z jego imieniem. Tronująca postać to wcielenie boskiego majestatu, przejawiającego się w osobie najwyższego ziemskiego władcy. Reprezentowane przez cesarza sacrum legitymizuje panowanie polskiego princepsa, wprowadza je w obręb nienaruszalnego tabu. Wizerunek cesarza pojawił się na stemplu denara Kędzierzawego przy pełnej akceptacji księcia i grał ważną rolę w lansowanej przez jego dwór ideologii władzy. Monety „cesarskie” potwierdzają zatem fakt uznania przez Fryderyka wielkoksiążęcej władzy Bolesława, poświadczają również przekaz zawarty w Kronice mistrza Wincentego, który — wbrew tradycji niemieckiej — wydarzenia pod Krzyszkowem uznał za „zwycięstwo bez walki” polskiego księcia.
Go to article

Abstract

Archaeological rescue excavations in Byczyna at site 1 (medieval town graveyard) were conducted between 1 July 2009 and 1 August 2010. During the excavations 670 11th to 18th century graves were discovered. There were at least 62 coins dated from the 14th to the 19th centuries found in the graveyard area. They were grave gifts, accidental finds, and losses.
Go to article

Abstract

During the museum query, which took place on 7 April 2016 in the Museum of Archaeology in Wroclaw an unknown parcel of the Grodziec hoard (district of Złotoryja) was revealed. This hoard was found in 1967. Two years later, it was published as a complex containing 492 coins: Polish, Bohemian and German groschen and half-groschen as well as two Gdansk shillings. Tpq was established as 1501. A parcel containing 173 Prague groschen had been completely left out of that publication. It contains coins of Charles IV, Wenceslas IV and Vladislaus II. The hoard dating had to be indistinctly altered (tpq 1502) and the quantitative composition of individual denominations turned out to be completely different. In the appendix the coins from the first part of the hoard are described, which were omitted or incorrectly described by M. Haisig. Especially interesting is the very rare groschen of the county of Henneberg.
Go to article

Abstract

The subject of the discussion is the attribution of the Friedensburg 648 (283), 649 (280), 650 (282) hellers with the representation of Virgin Mary with the Christ child and the eagle of Lower Silesia. The coin was found during archaeological works conducted in 1999/2000 in Tarnów Jezierny. The find was crucial for determining that the coin was struck before 1442. The location of its coinage - Głogów or Lubin is still a matter of discussion.
Go to article

Abstract

In 1808 the Warsaw Society of Friends of Science decided to publish a work of John Baptist Albertrandi “Historia polska medalami zaświadczona i objaśniona” (Polish History evidenced with medals and explained). After the fall of the November Uprising Albertrandi’s manuscript and dies with graphic images of medals were confiscated together with the entire Society’s property and exported to Russia. This was the concern of two author’s articles (see footnote 5). The following text, being their extension, discusses letters of Julian U. Niemcewicz, the President of the Society of Friends of Science, to Henryk Lubomirski, and as well the person and activity of Józef Węcki, the publisher of the planned numismatic study.
Go to article

Abstract

The article presents a recent find of a half of Sultan Mahmud II’s gold coin dated at 1828–1829 AD and presents it in the context of other finds of Ottoman coins in the Polish lands till the beginning of the twentieth century. The authors point out that this is probably the first find of this ruler’s gold coin and one of few recorded finds of Mahmud II’s coins in the former and present territory of Poland.
Go to article

Abstract

Archaeological excavations conducted recently in Kalisz brought about two groups of Jagiellonian pennies. One is a small hoard of less than twenty coins of Vladislaus Jagiełło, found near the St. Joseph Sanctuary. The other comprises 37 coins found separately in archaeological excavations at early mediaeval settlement known as Stare Miasto (Old Town), adjacent to the hillfort at Zawodzie.
Go to article

Abstract

Thirteen coins were found in archaeological excavations in the area of the old chartered town in Skarszewy, conducted between 16 and 26 October 2015. The finds comprised four Mediaeval coins and nine from Modern Times. The oldest is a firchen of Grand Master Winric of Kniprode, the youngest is a shilling of Frederick I from 1707.
Go to article

Abstract

During archaeological excavation conducted in the area of a multicultural settlement in Sianów, Koszalin district, the West Pomeranian Voivodeship, in 2016 12 small, modern-time coins were discovered, dated from the 18th to 20th century.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more