Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy publikacji
  • Współtwórca
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 301
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

In my paper, I analyse passion in the context of lifelong human development. The main concern is whether passion has to be one and steady, or whether it is possible to have various passions in life, or even many different passions at the same time? To answer my question, I refer myself to the psychology of human development and the psychology of interests, as well as to Robert J. Vallerand’s dualistic model of passion.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article considers the main trends of development of the Russian system of teacher education in the 21st century, translated documents on the basis of which there were changes in the education system.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This essey presents results of short survey. It presents situation of PhD of pedagogy at the time of applying for the possibility or function of the assistant promoter. Survey is aftermath of discussion about situation of PhD, that take place during meetings of team of self-study and self-help team of PhD holders the auspices of the Committee od Pedagogical Sciensec at PAN whose leader is prof. Maria Dudzikowa. Survey is about expieriences of PhD about: 1) applying for being assistant promoter, 2) co-working with promoter and PhD student during this function and 3) recomendation of any needed changes to the provision of assistant promoters. key words: univerisity, assistant promoter, mist-student relationship, 3) recomendation of any needed changes to the provision of assistant promoters.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Autorzy przedstawiają zarys głównych problemów dotyczących nierzetelności naukowej, podając ich defi nicje. Opisują kilka przypadków jaskrawych naruszeń prawa autorskiego w polskich pracach naukowych. W konkluzji widzą konieczność energicznego działania prewencyjnego przez środowisko akademickie.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Odróżniając “nadzieję” od “oczekiwań”, staramy się wypracować naszą drogę ku modelowi edukacji, która byłaby nie tylko zestawem procedur pozwalających uczniom uzyskać fakty i dane do zaimplementowania w zdolnościach technicznych i praktycznych, ale która jednocześnie umożliwiałaby im krytyczną refl eksję nad jakością życia w ponowoczesnych warunkach zorientowanej rynkowo globalizacji. Taka edukacja, którą nazywamy „sytuacjonistyczną”, nie ma na celu nauczenia ucznia jak dostosować się do wymagać świata, ale (zgodnie z ujęciem Guy Deborda i jego fi lozofi i i praktyki sytuacjonistycznej) jak praktykować wolność w celu zmieniania świata, by uczynić go bardziej otwartym na rozwój ludzkiej indywidualności. To implikuje przebudzenie na wszelkie komplikacje współczesnego świata, ale także wytycza ścieżkę do kultury nadziei, która zgodnie z ujęciem Ernsta Blocha, jest najbardziej ludzkim z wszystkich mentalnych doznań oraz pozwala usytuować się wobec najdalszych horyzontów przyszłości – czyli najbardziej przejmujących kwestii w obecnej sytuacji – tworząc szansę na rozwój kultury gościnności.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The aim of the article is to discuss the issue of academic revolution in India. Particularly since the globalization, this revolotion is marked by transformation unprecedented in scope and diversity and education particularly higher education is profoundly influenced by the new order. However, it remains unfinished task due adequate statutory support of the government. In Indian context the national aspirations, to establish knowledge society in the context of increasing globalization, is based on the assumption that higher and technical education essentially empower people with requisite competitive skills and knowledge. The emerging trends demonstrate consumer driven approach to enhance marginal capital gains in educational investment. The higher education being a powerful tool to build knowledge based society and also a critical input underlying sustainable development has received a significant attention nowadays.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji