Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy publikacji
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 1437
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

Abstract Among the technologies which allow to reduce greenhouse gas emissions, mainly of carbon dioxide, special attention deserves the idea of ‘zero-emission’ technology based on boilers working in oxy-combustion technology. In the paper a thermodynamic analysis of supercritical power plant fed by lignite was made. Power plant consists of: 600 MW steam power unit with live steam parameters of 650 °C/30 MPa and reheated steam parameters of 670 °C/6 MPa; circulating fluidized bed boiler working in oxy-combustion technology; air separation unit and installation of the carbon dioxide compression. Air separation unit is based on high temperature membrane working in three-end technology. Models of steam cycle, circulation fluidized bed boiler, air separation unit and carbon capture installation were made using commercial software. After integration of these models the net electricity generation efficiency as a function of the degree of oxygen recovery in high temperature membrane was analyzed.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

StreszczenieArtykuł identyfikuje motywy wspólczesnej filozofii antycypowane przez rady-kalny konwencjonalizm. Zarazem wskazuje na to, że z uwagi na odkrycie ute-oretyzowania obserwacji radykalny konwencjonalizm jest dziś stanowiskiem przestarzałym. Ta diagnoza służy poszukiwaniu takiej rewizji radykalnego konwencjonalizmu, która nadaje się do utrzymania i zachowuje jak najwiócej elementów oryginalnego stanowiska Ajdukiewicza. Analizując m.in. stosunek Quine'a doktryny niezdeterminowania przekładu i Wittgensteina koncepcji gier językowych do radykalnego konwencjonalizmu, autor dochodzi do wniosku, że radykalny konwencjonalizm należy uzupełnić o pragmatyczną teorię obserwacji Feyerabenda, zaś oryginalne stanowisko można potraktować jako idealiza-cyjną teorię języka. Innym wnioskiem jest, że opanowanie jakiejkolwiek apa-ratury pojęciowej wymaga znajomości alternatywnych aparatur pojeciowych.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji