Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 9
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Pierre’a Bourdieu jedynie w znikomym stopniu korzysta ze źródeł biograficznych, przez co obraz kultur ludowych (w tym obraz socjalizacji samego autora) pozostaje niepełny. Wykorzystanie źródeł autobiograficznych pochodzących z różnych kultur i okresów historycznych umożliwia omówienie relatywnie niezmiennych wzorów kulturowych klasy ludowej. Artykuł porównuje dwa oparte na autobiograficznych wspomnieniach obrazy wzorów kultury robotniczej (ludowej) pochodzące z klasycznej pracy Richarda Hoggarta na temat brytyjskiej klasy robotniczej w połowie XX wieku oraz portretu współczesnej klasy robotniczej w USA, który stworzył Alfred Lubrano. Porównanie tych prac pozwala wyodrębnić siedem grup wzorów kulturowych, związanych kolejno (1) ze wspólnotowym życiem skoncentrowanym wokół domu, (2) wartościami (pozornie paradoksalne współistnienie konserwatyzmu i tolerancji w klasie ludowej), (3) wykorzystywaniem ciała jako towaru, (4) przyjętymi sposobami komunikacji, (5) trzema rodzajami „praktycyzmu”, a także (6) gustem kulinarnym i (7) sposobami gospodarowania domowym budżetem. Materiał ten pozwala pokazać metodologiczne możliwości, jakie stwarza rozszerzenie perspektywy metodologicznej Pierre’a Bourdieu o podejście biograficzne.
Go to article

Abstract

The main purpose of this paper is to describe the specificity of Polish academic institutions that employ foreign-born scholars. The empirical material comes from a two-year research project, involving 100 qualitative in-depth interviews with “international” employees and additional 20 with their Polish colleagues, mainly supervisors. The study demonstrated that the organizational units of universities and research institutes employing foreign-born scholars could be divided into four basic types: language departments, “special units” (focused on international cooperation or advanced studies), laboratories, and the “islands.” An additional category is composed of the centers where the academic staff shortage is a serious problem, but this category, unlike the others, is likely to be seriously affected by the ongoing higher education reform. The article adopts a neo-institutional perspective, which enables to analyze these types of units in terms of institutional work (including construction of normative networks, defining, vesting), done by the foreign-born employees.
Go to article

Abstract

The aim of this article is to analyze both the motivations of foreign scholars to come to work in Poland – specifically Kraków – and their ways of adapting to this significant Polish academic center. Most studies on highly skilled migrants (HSMs) concentrate on the flows between developing and highly developed countries. We concentrate on Central and Eastern Europe. This paper, based on in-depth interviews with 23 foreign scholars working full-time at four universities in Kraków, is a follow-up to a study presenting a 2015 analysis of websites of universities from Kraków. We look closely at barriers to and facilitators of foreign scholars’ adaptation to Poland and their perceived image of Poland and Polishness, their national identification and international contacts. We propose a typology comprised of “cosmopolitans”, “status seekers”, “enthusiasts”, and “commuters”. Our investigations reveal who decides to move to a semi-peripheral country such as Poland, and why. Certain parts of the narratives can be used in building a strategy of attracting more international scholars to academic centers such as Kraków.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more