Search results

Filters

  • Journals
  • Authors
  • Keywords
  • Date
  • Type

Search results

Number of results: 37
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

The paper presents the key-finding algorithm based on the music signature concept. The proposed music signature is a set of 2-D vectors which can be treated as a compressed form of representation of a musical content in the 2-D space. Each vector represents different pitch class. Its direction is determined by the position of the corresponding major key in the circle of fifths. The length of each vector reflects the multiplicity (i.e. number of occurrences) of the pitch class in a musical piece or its fragment. The paper presents the theoretical background, examples explaining the essence of the idea and the results of the conducted tests which confirm the effectiveness of the proposed algorithm for finding the key based on the analysis of the music signature. The developed method was compared with the key-finding algorithms using Krumhansl-Kessler, Temperley and Albrecht-Shanahan profiles. The experiments were performed on the set of Bach preludes, Bach fugues and Chopin preludes.
Go to article

Abstract

W latach międzywojennych rozpoczęto twórcze poszukiwania rozwiązania problemu mieszkaniowego. Znajdujące się w kamienicach niewielkie pomieszczenia zostały uznane przez modernistów za niewystarczająco komfortowe środowisko do zamieszkania. W 1933 roku, podczas IV Kongresu CIAM2, przy wsparciu Le Corbusiera uchwalono Kartę Ateńską, w której znalazły się postulaty dotyczące nowoczesnej zabudowy powstającej w zdrowej, miejskiej przestrzeni. Odbywając podróże studialne po Europie, Le Corbusier pogłębiał swoje doświadczenie zawodowe, które wykorzystał w projekcie tzw. „Jednostki Mieszkaniowej” (Unite d’Habitation). Na bazie jego rozwiązań zaczęły powstawać podobne budynki. W Polsce była to Superjednostka w Katowicach zaprojektowana przez Mieczysława Króla. Przeprowadzona w artykule analiza stanowi próbę odnalezienia wpływu idei Le Corbusiera na projektowanie podobnych realizacji zabudowy mieszkaniowej.
Go to article

Abstract

The smart city concept is becoming more and more popular as a direction for further development of cities in the European Union. The main goal of the article is to determine the relationship between the concept of a smart city and the competitiveness of a modern city, understood as a standard of living of city’s inhabitants. The research method is a case study, based on a selected example of the city of Mannheim in Germany. The author assumes that the results of the research, in addition to the contribution to the still developing knowledge on smart cities, will be able to fulfill the practical task – support the development and increase of competitiveness of contemporary Polish cities.
Go to article

Abstract

Tekst koncentruje się na kwestii ruchów wewnętrznych i zewnętrznych człowieka w planie działań życiowych i myśli. Tworzą one fragmentaryczne i całościowe cele aktywnego świadomego i nieświadomego „ja”. Opisujemy je z perspektywy etycznej zarysowanej przez Henryka Elzenberga. Przedstawiamy rozmaite konteksty teoretyczne, które mogłyby tę perspektywę usprawiedliwiać. Analiza skupia się na wybranych refleksjach H. Elzenberga na temat znikającego „ja”, które zastępuje ból jako wskaźnik istnienia. Są to refleksje F. Znanieckiego, H.A. Murraya i Z. Galora (socjologia), C. Beersa, R. Lainga (psychiatria), C. Bernarda i K. Dąbrowskiego (medycyna) oraz F. Nietzschego (filozofia). Główną kategorią analizy jest pojęcie „ja”, które występuje jako centrum ludzkiej świadomości, działań, relacji oraz jako ruchomy ośrodek aktywności życiowej człowieka.
Go to article

Abstract

Once flourishing in the early medieval India, the materialist Carvaka/Lokayata tradition of philosophy vanished centuries ago leaving mere bits from their foundational sutra, and from a few commentaries thereon. These are scattered in the works of their opponents, hence the winding path to reconstructing the Carvaka/Lokayata thought necessarily begins with evaluating the reliability of the source material. This paper deals with the problem of the brief account of two interpretations of the Carvaka/Lokayata aphorism: 'from these, consciousness', recorded by the 8th-century Buddhist authors Śantarak�ita and Kamalaśfla in the Lokâyata-parfk$a Chapter XXII of the Tattva-sańgraha(-pañjika), critically edited by the author of the present paper.
Go to article

Abstract

Quality of energy produced in renewable energy systems has to be at the high level specified by respective standards and directives. One of the most important factors affecting quality is the estimation accuracy of grid signal parameters. This paper presents a method of a very fast and accurate amplitude and phase grid signal estimation using the Fast Fourier Transform procedure and maximum decay side-lobes windows. The most important features of the method are elimination of the impact associated with the conjugate’s component on the results and its straightforward implementation. Moreover, the measurement time is very short ‒ even far less than one period of the grid signal. The influence of harmonics on the results is reduced by using a bandpass pre-filter. Even using a 40 dB FIR pre-filter for the grid signal with THD ≈ 38%, SNR ≈ 53 dB and a 20‒30% slow decay exponential drift the maximum estimation errors in a real-time DSP system for 512 samples are approximately 1% for the amplitude and approximately 8.5・10‒2 rad for the phase, respectively. The errors are smaller by several orders of magnitude with using more accurate pre-filters.
Go to article

Abstract

Bardzo często niepełnosprawność kojarzona jest z dysfunkcjami motorycznymi, podczas gdy dysfunkcje wzroku, słuchu czy psychologiczne nie są zakorzenione w świadomości ogółu społeczeństwa. Jednak podobnie jak zaburzenia ruchowe, zaburzenia wzroku są naturalnym etapem procesu starzenia się. Brak dostosowania przestrzeni i obiektów użyteczności publicznej dla osób niewidzących lub słabowidzących stanowi więc często barierę dla osób z wadami wzroku oraz osób starszych. W artykule przedstawiono sposoby mające na celu udogodnienie osobom niepełnosprawnym korzystania z obiektów i przestrzeni publicznych. Artykuł podzielony został na dwie części. Pierwsza obejmuje działania architektoniczno-budowlane – wskazując podstawowe zasady w kształtowaniu architektury oraz wskazując na niektóre błędy pojawiające się w obiektach budowlanych, które mogą zagrażać życiu, bezpieczeństwu lub komfortowi psychicznemu osób z dysfunkcjami wzroku. Rozwiązania architektoniczne mogą stanowić ułatwienie orientacji w przestrzeni czy odbioru bodźców środowiska architektonicznego, ale nie zawsze system informacji szczegółowej. Druga część artykułu poświęcona jest technikom tyflograficznym mogącym znaleźć zastosowanie w przestrzeniach publicznych jako formy małej architektury lub detalu – uzupełnienia architektury. Rozwiązania te wskazują na dokładniejsze informacje, takie jak system komunikacji w obiekcie, czy informacji użytkowych. Obie części artykułu wskazują na rozwiązania architektoniczne oraz ogólnie rozumianego designu mające na celu umożliwienie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania w obiekcie. Wskazują również na fakt, że projektowanie z uwzględnieniem osób z dysfunkcjami wzroku powinno zaczynać się już na etapie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, a obejmować także detal oraz rozwiązania w fazie wykonawczej oraz fazę życia obiektu przez właściwe zarządzenie przestrzenią.
Go to article

Abstract

Z powodu dynamicznego wzrostu ludności miasta niezbędne okazało się wybudowanie nowych osiedli mieszkaniowych i towarzyszących im obiektów użyteczności publicznej. Do XX wieku na terenie Opola znajdowało się jedynie pięć świątyń katolickich, które nie były w stanie pomieścić powiększającej się ilości wiernych. W związku z tym w okresie dwudziestolecia międzywojennego na terenie Opola wybudowano cztery kościoły. W poniższym artykule przedstawiono rozwiązania przestrzenne kościołów pw. św. Piotra i Pawła, pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, św. Józefa oraz św. Michała Archanioła.
Go to article

Abstract

The paper concerns the problem of state assignment for finite state machines (FSM), targeting at PAL-based CPLDs implementations. Presented in the paper approach is dedicated to state encoding of fast automata. The main idea is to determine the number of logic levels of the transition function before the state encoding process, and keep the constraints during the process. The number of implicants of every single transition function must be known while assigning states, so elements of two level minimization based on Primary and Secondary Merging Conditions are implemented in the algorithm. The method is based on code length extraction if necessary. In one of the most basic stages of the logic synthesis of sequential devices, the elements referring to constraints of PAL-based CPLDs are taken into account.
Go to article

Abstract

The paper deals with frequency estimation methods of sine-wave signals for a few signal cycles and consists of two parts. The first part contains a short overview where analytical error formulae for a signal distorted by noise and harmonics are presented. These formulae are compared with other accurate equations presented previously by the authors which are even more accurate below one cycle in the measurement window. The second part contains a comparison of eight estimation methods (ESPRIT, TLS, Prony LS, a newly developed IpDFT method and four other 3-point IpDFT methods) in respect of calculation time and accuracy for an ideal sine-wave signal, signal distorted by AWGN noise and a signal distorted by harmonics. The number of signal cycles is limited from 0.1 to 3 or 5. The results enable to select the most accurate/ fastest estimation method in various measurement conditions. Parametric methods are more accurate but also much slower than IpDFT methods (up to 3000 times for the number of samples equal to 5000). The presented method is more accurate than other IpDFT methods and much faster than parametric methods, which makes it possible to use it as an alternative, especially in real-time applications.
Go to article

Abstract

Fast and accurate grid signal frequency estimation is a very important issue in the control of renewable energy systems. Important factors that influence the estimation accuracy include the A/D converter parameters in the inverter control system. This paper presents the influence of the number of A/D converter bits b, the phase shift of the grid signal relative to the time window, the width of the time window relative to the grid signal period (expressed as a cycle in range (CiR) parameter) and the number of N samples obtained in this window with the A/D converter on the developed estimation method results. An increase in the number b by 8 decreases the estimation error by approximately 256 times. The largest estimation error occurs when the signal module maximum is in the time window center (for small values of CiR) or when the signal value is zero in the time window center (for large values of CiR). In practical applications, the dominant component of the frequency estimation error is the error caused by the quantization noise, and its range is from approximately 8×10-10 to 6×10-4.
Go to article

Abstract

An analysis of the effect of drawing speed on the formation of a zinc coating in the multi-stage fine steel wire drawing process has been carried out in the article. Pre-hardened 2.2 mm-diameter material was drawn into 1.00 mm-diameter wire in 6 draws on a multi-stage drawing machine. The drawing process was carried out at a drawing speed of 5, 10, 15, 20 and 20 m/s, respectively. Mechanical tests were tests were performed for the final wires to determine their yield strength, ultimate tensile strength, uniform and total elongation and reduction in area. The thickness of the zinc coating on the wire surface was determined by the gravimetric method and based on metallographic examination. The use of electron scanning microscopy, on the other hand, enabled the identification of individual phases in the zinc coating. The above investigations were supplemented with corrosion testing of 1.00 mm-diameter wires. It has been demonstrated that drawing speed significantly influences not only the thickness of the zinc coating on the drawn wire surface, buts also its morphology and corrosion resistance.
Go to article

Abstract

An innovative method for determining the structural zones in the large static steel ingots has been described. It is based on the mathematical interpretation of some functions obtained due to simulation of temperature field and thermal gradient field for solidifying massive ingot. The method is associated with the extrema of an analyzed function and with its points of inflection. Particularly, the CET transformation is predicted as a time-consuming transition from the columnar- into equiaxed structure. The equations dealing with heat transfer balance for the continuous casting are presented and used for the simulation of temperature field in the solidifying virtual static brass ingot. The developed method for the prediction of structural zones formation is applied to determine these zones in the solidifying brass static ingot. Some differences / similarities between structure formation during solidification of the steel static ingot and virtual brass static ingot are studied. The developed method allows to predict the following structural zones: fine columnar grains zone, (FC), columnar grains zone, (C), equiaxed grains zone, (E). The FCCT-transformation and CET-transformation are forecast as sharp transitions of the analyzed structures. Similarities between steel static ingot morphology and that predicted for the virtual brass static ingot are described.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more